Tänavu veebruaris tööd alustanud Keskkonnaametil on nüüdsest olemas ka õiekujuline logo, kus on võrdse suurusega kujutatud nelja klassikalist ürgelementi – maad, õhku, tuld ja vett.

“Nelja ürgelemendi tasakaalu peetakse elu kestmise aluseks,” ütles Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar. “Austusest kõige elava ja kasvava vastu on elemendid paigutatud õiekujundisse ehk teisisõnu – logo kajastab Keskkonnaameti eesmärki hoida looduslikku tasakaalu ning luua head elukeskkonda.”

Onemari sõnul oli õiekujuline ürgelementidega embleem Keskkonnaameti töötajate üsna üksmeelne valik mitmete pakutud logovariantide seast. “Mõtlesime valikut tehes eelkõige sellisele sümbolile, mis kõige paremini iseloomustab meie asutuse tööd,” märkis Onemar. “Keskkonnaamet on üks tervik, kes vaatab asju tasakaalus ega eelista ühtki valdkonda teisele.”

Keskkonnateenistuste, looduskaitsekeskuse ja kiirguskeskuse baasil moodustatud Keskkonnaamet alustas tööd 1. veebruaril. Ametis on üle 400 töötaja, kellest enamik paikneb üle Eesti kuues regioonis. Keskkonnaameti peakontor asub Tallinnas, Narva mnt 7a (endise Riikliku Looduskaitsekeskuse ruumides) ehk samas majas Keskkonnaministeeriumiga. Regioonidel on kontorid kõigis maakondades ja need asuvad seniste keskkonnateenistuste ja looduskaitsekeskuse piirkondlikes ruumides.

Keskkonnaamet tegeleb riigi keskkonnakaitse ja -kasutamisega ning kiirgusohutusega, viies seejuures ellu ka sellealaseid programme ning tegevuskavu. Elanike ja ettevõtete jaoks tähendab Keskkonnaameti loomine eelkõige seda, et keskkonnaalaseid lube, litsentse ning kooskõlastusi saab taotleda ühest kohast ja keskkonnaküsimuste lahendamine on arusaadavam.

Keskkonnaameti visuaalse identiteedi ehk Nelja Elemendi Õie looja on Identity OÜ, kes on loonud visuaalsed lahendused ka Keskkonnaministeeriumile ning Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusele. Keskkonnaameti logo saab näha ameti veel arendamisjärgus oleval koduleheküljel http://www.keskkonnaamet.ee/.