Euroopas on juba mõned aastad avatud professionaalne karjääriedendusprogramm, mille eesmärgiks on koolitada jätkusuutlikkuse spetsialiste. Programm Pioneers Into Practice on suunatud kahele osapoolele: keskkonnaekspertidele, kes õpivad läbi praktiliste ülesannete, ja organisatsioonidele, kes kaasavad välieksperte üheks kuuks enda meeskonda.

Karjääriedendusporgamm Pioneers Into Practice on mitmekülgne ja reaalsetele muutustele orienteeritud. 17 riigi sajad spetsialistid saavad võimaluse läbida õppeprogramm, töötoad, grupitöö kohaliku keskkonnaprobleemi lahendamiseks mentorite käe all ja välilähetus mõnes EL keskkonna organisatsioonis või ettevõttes.

Programmi on oodatud osalema keskkonna- ja energeetika spetsialistid, kellel on erialane kõrgharidus ja vähemalt 2 aastane töökogemus jätkusuutlikkuse valdkonnas. Programmis osaleja saab €2000 toetust sõidu- ja elamiskulude katteks. Organisatsioonid, ettevõtted ja asutused, kes soovivad 4-6 nädalaks keskkonnaspetsialistile ülesandeid jagada ja neid oma meeskonda kaasata, peavad tegutsema jätkusuutlikkuse valdkonnas.

Programmi ajakava keskkonnaeksperdile 2018

15. aprill: kandideerimise tähtaeg

Aprill – mai: e-õpe “Süsteemne innovatsioon”

16-18. mai: kolmepäevane koolitus süsteemse innovatsiooni teemal Tallinnas Mektorys

Mai - november: Reaalse probleemi lahendamise grupitöö mahus 30 tundi mentori juhendamisel

September - oktoober: 4-6 nädalane praktika endale sobivas organisatsioonis valitud 17 EL riigi seast. Stipendium on €2000.

November:  Lõpuseminar ja grupitööde esitamine

Programmis osalevad organisatsioonid ja ettevõtted saavad ligipääsu e-õppele “Süsteemne innovatsioon”. Väliseksperdi kaasamine ja juhendamine jääb perioodile september ja oktoober.

Programm integreerib nutika spetsialiseerumise põhimõtteid, mille eesmärgiks on kiirem majandusareng läbi uute tehnoloogia- ja ärivõimaluste leidmise ning suuremate ühiskonna ees seisvate väljakutsete lahendamise.

Programmi toob Eestisse Cleantech ForEst koostöös Euroopa kliimainnovatsiooni eestvedajaga Climate-KIC-ga.

 

Kandideerimise tähtaeg on 15. aprill 2018.

Kandideerimiseks on vaja täita veebivorm ( täitmine kestab umbes 10 min.), millele tuleb lisada enda CV. Programm toimub inglise keeles.

Avalduse saab esitada programmi platvormil.

Täpsustavad küsimused ja ettepanekud saata Eesti koordinaatorile Kadri Kaarna’le: kadri@cleantechforest.ee