Keskkonnainspektsioon on tänavu üheksa kuuga registreerinud kokku 2879 keskkonnaalast õigusrikkumist, see on 232 rikkumise võrra vähem kui möödunud aasta samal ajal.

Rikkumiste arv on vähenenud enamikus valdkondades, sealhulgas kalapüügivaldkonnas, jahinduses, metsakasutuses, veekaitses.

Kalapüügivaldkond, kus tuvastati 1570 rikkumist, on siiski jätkuvalt suurima rikkumiste arvuga valdkonnaks. Suure osa kalapüügirikkumiste puhul on tegemist ebaseaduslikult püügile asetatud püügivahenditega.

Rikkumiste arvukuselt järgmisel kohal on jäätmevaldkond 359 rikkumisega. Jäätmevaldkonna rikkumiste arv jäi võrreldes eelmise aastagaaastataguse perioodiga praktiliselt samaks. Mullu samal ajal oli registreeritud 354 rikkumist.

Varasemast rohkem tuvastati aga ranna- ja kaldakaitse nõuete rikkumisi, mille hulgas on mootorsõidukitega sõitmised ranna ja kalda piiranguvööndis väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu, samuti ehitised ehituskeeluvööndis. Ranna- ja kaldakaitse nõuete rikkumisi tuvastati sel aastal 272 ehk 107 võrra rohkem kui mullu samal ajal.

Metsaõigusnormide rikkumised, mis möödunud aastal olid kalapüügi- ja jäätmekäitlusnõuete rikkumiste järel kolmandal kohal, on langenud neljandale kohale. Eelmisel aastal tuvastati metsavaldkonnas 246 rikkumist, nüüd 200.

Metsaõigusnormide rikkumiste üheks olulisemaks alamvaldkonnaks on ebaseaduslikud raied, mille arv ja maht on viimaste aastatega kordades vähenenud. Tänavu raiuti ebaseaduslikult ligi kolm tuhat tihumeetrit metsa, 2005. aastal aga 27 tuhat tihumeetrit.

Keskkonnaalaste rikkumiste eest on tänavu trahvitud 1611 isikut kogusummas 3,5 miljonit krooni.

Rikkumistega kaasnenud keskkonnakahju suuruseks hinnati kokku 2,5 miljonit krooni, millest enamik ehk 2,3 miljonit krooni langeb metsaõigusnormide rikkumiste arvele.

Maakondadest on rikkumiste arvu järgi esikolmikus Tartumaa 538, Harjumaa 521 ja Pärnumaa 346 rikkumisega. Möödunud aastal olid rikkumiste poolest esimesed Tartumaa, Harjumaa ja Ida-Virumaa, kus registreeriti vastavalt 685, 413 ja 401 rikkumist.

Leili Tuul, Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik

tel 696 2227, GSM 53 479 214 leili.tuul@kki.ee