Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo, Põhja-Eesti päästekeskus ja Põhja politseiprefektuur korraldavad täna, 20. juunil Harjumaal ühisreidi, mille käigus kontrollitakse tuletegemise ja keskkonnanõuete täitmist puhkealadel, randades ja väikesaartel.

"Eelseisev jaanipäev toob arvukalt inimesi loodusesse, sellepärast on mõttekas enne seda meelde tuletada, et lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb täita nii tuleohutuse kui ka looduskaitselisi nõudeid," ütles Harjumaa büroo juhataja Monica Rand.

Kaitsealadel ja RMK puhkekohtades kehtivad kindlad reeglid, mille järgi tohib lõket teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Varasemate aastate kogemused näitavad, et pahatihti sellest nõudest kinni ei peeta. "Seltskonnad otsivad privaatsemat lõkkekohta, mistõttu võib hiljem kogu puhkeala lõkkeasemeid täis olla. Veekogude ääres on veel see probleem, et autodega tahetakse sõita otse veepiirini, hoolimata veekogu piiranguvööndist ja seal kehtivast sõidukeelust," lisas Rand.  

Tänane ühisreid on mõeldud nii teavitamiseks kui ka rikkumiste ärahoidmiseks.

Keskkonnainspektsiooni kolm meeskonda kontrollivad näiteks Laulasmaa, Vääna ja Türisalu maastikukaitsealasid ning Lahemaa rahvuspargi territooriumil olevaid RMK telkimisalasid. Samuti vaadatakse, mis toimub Tallinna linnas Nõmme-Mustamäe ja Pirita jõe maastikukaitsealal. Päästeametnike kaks ekipaaži kontrollivad tuleohutusnõuete täitmist Viimsis, Maardus, Jüris, Lagedil ja Sauel.

Põhja prefektuuri Tallinna kordoni merevalveteenistuse ametnikud ja keskkonnakaitseinspektorid käivad kahe kaatriga ära ka Kolga ja Eru lahes olevatel väikesaartel, ühtlasi kontrollitakse merel veeliiklust ja meresõiduohutust ning kalapüüginõuete täitmist.

Taolisi reide korraldatakse jaanipäeva eel teisteski maakondades.