Keskkonnaministeerium on tellinud seoses teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu (TEHA), ehk kalastajatele tuttavama nimega - kalanduse infosüsteemi nüüdisajastamisega ärianalüüsi.

  • Veemajandus
  • 10. juuni 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Analüüsi käigus uuritakse kas ja kuidas on võimalik teha kalastajatele paremini kättesaadavaks harrastuskalapüügiõiguse (kaasa arvatud kalastuskaardi) soetamise ja aruannetega seonduvat.

Selleks, et välja selgitada kasutajate arvamusi, vajadusi ja ettepanekuid, kutsub Keskkonnaministeerium kõiki kalastajaid osalema küsitluses, mis on leitav veebileheküljelt:
(eesti keeles)

Küsitlusele vastamine ei tohiks võtta kauem aega kui 20 minutit ning seda hoitakse huvilistele avatuna käesoleva aasta 21. juunini.

Tule ja anna enda panus uuendatava infosüsteemi loomisse.