Neljapäeval, 26. märtsil algusega kell 15 toimub Tallinna Mustamäe
Gümnaasiumis (Tallinn, Keskuse 18) keskkonnakeemia-alaste uurimistööde
konkursi lõppvoor, kus tutvustatakse kümmet paremat tööd.

Keskkonnakeemia uurimistööde konkursi eesmärk on äratada õpilaste huvi keemia ja keskkonnaprobleemide vastu. Selle aasta uurimistöö teemaks oli „Eelista eestimaist. Mets. Puidutööstus“.

Käesoleval õppeaastal toimus uurimistööde konkurss juba kaheksandat korda. Nende aastate jooksul on osalejaid olnud 18 erinevast Tallinna koolist. „Korraldajaid rõõmustab järjest kasvav tööde sisukus ja vormistamise korrektsus,“ ütles Mustamäe Gümnaasiumi huvijuht Vello Rus. „Kindlasti on uurimistööde kvaliteedi tõusule kaasa aidanud juhendajate leidmine eriala spetsialistide hulgast,“ märkis ta. Seekord hindasid töid Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud.

Töödes leiavad kajastust Eesti majanduse aktuaalsed probleemid ja nii püüavad paljud tööde autorid anda selgitusi ja omapoolseid võimalusi probleemide ja olukordade lahendamiseks. „Edukamad on kõikidel aastatel olnud tööd, mis on põhinenud õpilaste praktilistel kogemustel ja käsitlenud kohalikke probleeme,“ täpsustas Rus. Märkimist väärivad sellised tööd nagu näiteks Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilaste Steven Jerkku ja Maria-Helena Naaritsa uurimistöö
„Metsapuud kui küttematerjal”, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi õpilase Mihkel-Jüri Feldi uurimus „Puit paadiehituses” ja Haabersti Vene Gümnaasiumi õpilase Vladislav Matvejevi töö „Saun - lõõgastav ja raviv koht”.

Samuti on konkursi korraldamise üheks eesmärgiks olnud säästva ja jätkusuutliku majandamise propageerimine. Selle tulemuslikkus peegeldub mitmes konkursile laekunud töös nagu seda on näiteks Lasnamäe Gümnaasiumi õpilaste Polina Demtšenko ja Anastasija Telkova uurimus  „Reklaam postkastis - mitu kuupmeetrit metsa”.

Kõikide konkursile laekunud töödega on võimalik tutvuda kohapeal. Parimate tööde autoritele on tehtud ettepanek osaleda Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Archimedese fondi korraldataval riiklikul Eesti noorteadlase konkursil.

Tallinna üldhariduskoolide õpilaste loodusteaduste alaste uurimistööde konkursse korraldatakse alates 2001/2002 õppeaastast. Kahel esimesel konkursil, mida korraldas Tallinna Haridusamet, osalesid ainult keemia-alased uurimistööd. 2003/2004 õppeaastast alates on konkursile esitatud tööd keemia-, bioloogia-, keskkonna- ja geograafia-alased ning konkursi korraldajaks on olnud Tallinna Mustamäe Gümnaasium koostöös Tallinna Õpetajate Majaga.

Keskkonnaministeerium tunnustab konkursi lõpuüritusel konkursi eestvedajaid, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumit ja Tallinna Haridusametit ning parimaid võistlusel osalenud õpilasi.

Finaalvooru pääsesid edasi:

1. Metsapuud kui küttematerjal. Steven Jerkku, Maria-Helena Naarits
Jakob Westholmi Gümnaasium (juhendaja Larissa Kvašnina)

2. Puidu immutamine. Maarja Välimaa, Marilin Laud, Liis Naptal
Tallinna 21. kool (juhendaja Ilona Lille)

3. Puidu anatoomiline ehitus, tamme ja ebatsuuga vaatlus. Marko Uibo
Tallinna Mustamäe Gümnaasium (juhendaja Üllar Luga)

4. Puit paadiehituses. Mihkel-Jüri Feld
Tallinna Mustamäe Gümnaasium (juhendaja Malle Solnson)

5. Majavamm. Hanna-Liis Joala
Tallinna Mustamäe Gümnaasium (juhendaja Tiiu Saava)

6. Puu meie elus. Tatjana Surkova, Anastassia Protasejeva
Tallinna 53. Keskkool (juhendaja Vladimir Ossipov)

7. Makulatuur. Marianna Jevdokimova, Jekaterina Suhhanova
Haabersti Vene Gümnaasium (juhendajad Ruslana Sergejeva, Liidia Teska)

8. Saun - lõõgastav ja raviv koht. (rahvatraditsioonid) Vladislav
Matvejev Haabersti Vene Gümnaasium (juhendajad Liidia Teska, Ruslana Sergejeva)

9. Paber. Vladimir Mirkin
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium (juhendaja Irina Zikina)

10. Reklaam postkastis - mitu kuupmeetrit metsa? Polina Demtsenko, Anastasija Telkova
Lasnamäe Gümnaasium (juhendaja Olga Zvereva)

Uurimistööde üldtemaatika:
2001/2002 Vesi - suurim rikkus maa peal
2002/2003 Eestimaa pinnas, vesi ja õhk
2003/2004 Jäätmekäitlus. Roheline energia
2004/2005 Ohtlikud ained
2005/2006 Ained ja energia
2006/2007 Eelista eestimaist
2007/2008 Eelista eestimaist. Eesti ehitab
2008/2009 Eelista eestimaist. Mets ja puidutööstus.