Möödunudsügisene keskkonnaminister Rene Koka erialaliitudele esitatud üleskutse saata ettepanekuid bürokraatia vähendamiseks leidis elavat vastukaja. Keskkonnaministeerium sai rohkesti asjalikke ettepanekuid ning mitmed välja pakutud asjad on ka juba ellu viidud.

  • Bioneeri uudised
  • 31. märts 2020
  • Foto: Keskkonnaminster Rene Kokk/Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

„Veendusin, et riigiasutustega asjaajamine on ettevõtete jaoks tihti põhjendamatult närvesööv ning võiksime rohkem arvestada inimeste tagasisidega. Annan organisatsioonidele ja üksikisikutele teada, et nende ettepanekud on oodatud ka edaspidi, sest otsustasin muuta tagasiside kogumise alaliseks protsessiks,“ ütles Rene Kokk.

Mitmed eelmisel aastal saadetud ettepanekud on tänaseks ellu viidud. Bürokraatia vähendamise heaks näiteks on hiljuti loodud keskkonnaotsuste menetlemise keskkond KOTKAS, mille eesmärk on lihtsustada lubade menetlemist, loaga seotud seire-, aruandlus- ja muude kohustuste täitmist ning kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust.

Keskkonnaministeerium ootab organisatsioonidelt, ettevõtetelt ja kodanikelt jätkuvalt ettepanekuid, kuidas saaks ministeerium vähendada bürokraatiat ning muuta asjaajamist ja suhtlust riigiga lihtsamaks.

Keskkonnaministeerium palub ettepanekute esitajal täita probleemide ettenäitamise vorm.

Laekunud ettepanekutega arvestab Keskkonnaministeerium edasisi tegevusi kavandades. Info laekunud ettepanekute ja nendega arvestamise kohta ilmub regulaarselt kord aastas Keskkonnaministeeriumi kodulehel.