Täna ja homme külastavad Tallinna Bulgaaria ja Austria keskkonnaministrid, et esmakordselt arutada Euroopa Liidu (EL) Nõukogu kolme järjestikuse eesistujariigi 18-kuulise ühisprogrammi prioriteete ning koostöökohti.

Kuna iga riigi eesistumine kestab napid kuus kuud, otsustati 2009. aastal Lissaboni lepinguga koondada järjestikused kolm eesistujat trioks, et riigid jõudusid ühendades hoiaksid 18 kuu jooksul neile olulisi teemasid kõrgendatud tähelepanu all. Eesti on ühes trios Bulgaaria ja Austriaga.

„Oma trio-partneritega lepime kokku teemad, mida ühiselt Euroopa Liidu tasandil edendada soovime ning sobivad rõhuasetused saab iga riik juba ise oma eesistumisele sättida. Üheks selliseks läbivaks teemaks keskkonnavaldkonnas saab olema puhtama ja säästlikuma elukeskkonna tagamine ja üheks selle osaks on ka ökoinnovatsioon,“ ütles keskkonnaminister Marko Pomerants. 

Ökoinnovatsioon on uutmoodi lahendus, mis asendavad olemasolevaid tegevusi selliselt, et uus lahendus on majanduslikult kulu- ja ressursitõhusam ning sellel on selgelt arusaadavalt väiksem keskkonna- või tervisemõju. Näiteks saab ökoinnovatsiooniks lugeda uuenduslikku reovee eeltöötluse ja biogaasi tootmiskompleksi, mille avas 2014. aastal AS Estonian Cell. Selle innovaatilise ja keskkonnasõbraliku uuendusega tõusis ettevõte Eesti suurimaks biogaasi tootjaks ja tarbijaks. 

Keskkonnaminister Marko Pomerants kohtub Bulgaaria keskkonnaministri Irina Kostova ning Austria keskkonnaministri Andrä Rupprechteriga täna ning homme. Lisaks kohtuvad ministrid puidutööstuse mobiilirakenduse loojatega OÜ-st Timbeter ning külastavad ka hiljuti Eesti kõige keskkonnasõbralikuma ettevõtte tiitli pälvinud StarshipTechnologies OÜ-d.