Alternatiivenergia võimalused on piisavalt rohked, et kajastame neid lugudeseerias kahes osas. Seekord teemaks päikeseenergia ja "puhtam energia" ning lisaks vaatame üle ka huvitavad investeerimisvõimalused alternatiivnenergia sektoris - millised ettevõtted meile atraktiivsed tunduvad.

Päikeseenergia
 
Päikeseenergia ehk solarid on tänu subsiidiumitele ja tehnoloogia tormilisele arengule kahtlemata viimase aja kuumim valdkond puhta energia sektoris. Jooniselt 2.1 on ka väga hästi näha miks. Nimelt on päikeseenergia ülikiiret kasvu näitamas ning pikaajalises perspektiivis tegu väga ilusa 'supertrendiga'. Päikese kui energialiigi pea piiramatut potentsiaali ilmestab joonis 2.2. Kui efektiivsuse kasv ja hindade langus jätkub, siis võib päikeseenergiast saada väga arvestatav energialiik. Kiire nõudluse kasv ning poluräni defitsiit on toonud endaga kaasa hindade tõusu ning tugevad marginaalid. Samas on kaasnenud ka väga tugev konkurents, mis pikas perspektiivis toob hinnad alla ning survestab marginaale.

Joonis 2.1. Vasak telg näitab investeeringuid (miljardites dollarites). Allikas: Morgan Stanley


 

Vaatamata sellele, et päikeseenergia osakaal näitab maailma energiamajanduses protsentuaalselt tohutut kasvu on see absoluutnumbrites siiski veel väga madal, seda eelkõige kõrge hinna ning (veel) madala efektiivsuse tõttu. Antud põhjuste pärast on päikeseenergia edu siiamaani olnud üsna tugevalt kinni riiklikes subsiidiumites ja poliitilises toes, mis on siiamaani õnneks olnud tugev ja pigem kasvav. Samas peab arvestama, et majandus on siiski globaalselt jahtumas ja taoliste subsiidiumite vähendamine või kaotamine on valitsustele üsna valutu viis lisatulusid eelarvesse saada.
 
Arvestades sektori tohutut potentsiaali efektiivsuse kasvatamise ning hindade alanemise näol, on tegemist tõenäoliselt puhta energia sektoris suurimat kasvu näitava alamsektoriga lähiaastatel. Seega vaatamata üsna suurele volatiilsusele on pikaajalisele investorile õige aktsiavaliku näol tegemist äärmiselt paljulubava sektoriga

Kokkuvõte päikeseenergiast
 
+ Piiramatu energiaressurss (Päike)
+ Suurimat kasvu näitav valdkond puhta energia sektorist
+ Poluräni pakkumine üha enam nõudlusele järgi jõudmas.Marginaalidele hingamisruum.
 
- Kasvav konkurents ja jahenev majandus survestab marginaalide languse näol kasumlikkust.
- Rasketel aegadel on valitsustel lihtne subsiidiumite vähendamise või lõpetamisega kulusid kärpida.
- Tooraine hindade, eriti nafta hinna langus omab sektorile negatiivset mõju.

Joonis 2.2. Allikas: wiki


Puhtam energia
 
Vaatamata sellele, et tuumaenergia ja mingil määral ka päikese- ning tuuleenergia on aasta aastalt globaalsest energiaturust aina suuremat tükki hammustamas, on need keskkonda saastava, kuid odava kivisöe kõrval väga väikese turuosaga. Kivisüsi on tähtsaim energialiik kahes maailma suurima majandusega riigis- Hiinas ja USAs. Sealjuures on absoluutnumbrites kivisöe tarbimise kasv jätkuvalt väga suur. Eriti Hiina puhul, kus tootmine on 2000.aasta taseme pealt, 1 miljardi tonni aastas, kasvanud 2007. aastaks 2,62 miljardi tonnini.
 
Põhjusi ei ole vaja kaugelt otsida. Nimelt omab USA 27% tõestatud globaalsetest kivisöe reservidest ning Hiina 13%. Seega jõuame taas energeetilise julgeoleku teemani ning oleks väga naiivne arvata, et Hiina ja USA hakkavad kivisöe tarbimist olulisel määral piirama. Nendel riikidel on olemas toimiv energeetiline kivisöel põhinev infrastruktuur, mille hävitamine või ümberkorraldamine ei oleks mõistlik.
 
Samas on looduskaitsjad tegemas aina suuremat lärmi ning näevad kliima soojenemise suurimat süüdlast just nimelt kivisöes. Lisaks on näiteks Hiina puhul näha puht füüsilise valuläve kättejõudmist. Saastatus on jõudnud nii kõrgele tasemele, et on elanike tervise tõsiselt ohtu seadnud. Vaja on puhtamat energiat, kuid olemasolevate ressursside ning infrastruktuuri tõttu pole mõtet loobuda kivisöest.
 
Siinkohal on võtmesõnaks just nimelt ettevõtted, mis pakuvad efektiivsemat energiakasutust või nö. puhta kivisöe (clean coal) tehnoloogiat. Viimasena mainitud tehnoloogia vähendab kivisöe elektrijaamades tuntavalt tekkivaid heitgaase. Arvestades millise survet pakuvad USAs 'rohelised' kivisöetootjatele ja Hiina äärmuslikku saastatust, siis on vaid aja küsimus, millal antud tehnoloogia saab juba standardiks ja kui see juhtub, siis kahe maailma suurima majanduse näol on tegemist tohutu kasvulavaga.
 
 
Kokkuvõte 'puhtamast' energiast
 
+ Maailma suurimad majandused Hiina ja USA kivisöe suurimad tarbijad
+ Olemasolev infrastruktuur kivisöest elektri tootmiseks
+ Väga tugev kivisöe tarbimise kasv Hiinas
+ Maailma suurriikidel korralikud kivisöe reservid
+ Kivisöe heitgaaside kahjulikkus ning 'roheliste' surve puhtamat energiat kasutada
 
- Iga uue tehnoloogia juurutamine võtab aega. Esialgu kallim hind


Investeerimisvõimalused

Ülimalt volatiilne ning massiliste sundmüükide all kannatav turg pakub investoritele suurepäraseid võimalusi nautida mõne aasta perspektiivis investeeringutelt väga rasvaseid tootlusi. Taolises turukonditsioonis tuleb eelkõige arvestada sellega, et lausmüügi alla jäänud nii suured kui väikesed, tugevad kui nõrgad ettevõtted. Seega on esialgu tasuvaim investeerida sektori tippudesse. Nendeks on siis suurimad, tugevaima bilansiga ning kõige paremini sektoris positsioneeritud ettevõtted, mis on koos turuga ääretult soodsatele tasemetele müüdud. Sellest tulenevalt toomegi investeerimisvõimalustena välja eelkõige oma ala tugevaimad, kes peavad rasketele aegadele kõige paremini vastu ning suudavad näiteks odavate ülevõttude näol luua vundamendi uueks tõusulaineks.


Biokütused

Biokütustesse investeerimine on arvestades jätkuvat USA toetust sektorile ning 2. põlvkonna biokütuste arengut kindlasti lähiaastail suuri võimalusi pakkumas. Samas niikaua kuni pole selgeid märke, millise tehnoloogia põhjal hakatakse 2. põlvkonna biokütuseid looma, on mõistlik jälgida arengut kõrvalseisjana. Tõonäoliselt pole sektori järgmise viie aasta suurimad võitjad tänasel päeval veel isegi börsil noteeritud.

Juhul kui keskenduda hetkel börsil noteeritud ettevõtetele, siis kõige parema riski-tulu suhtega näeme Brasiilia Cosanit (CZZ). Tegu on Brasiilia suurima suhkru ning -etanooli tootjaga. Suhkruetanool on esimene ning siiamaani ainus juurdunud tehnoloogia ilma massiliste subsiidiumite abita. Kütusena on suhkruetanool Lõuna-Ameerikas juba väga laialt levinud, muuhulgas osteti müügivõrgu laiendamiseks Brasiilia Exxoni tanklate kett. Arvestades pikas perspektiivis kasvavat Lõuna-Ameerika majandust ning piirkonna autostumist ja kütusenälga, tundub investeering pikaajaliselt üsna tulus. Samas vaatamata tugevalt allamüüdud aktsia hinnale peame arvestama antud krediidikriisi erakordsust ning jätkuvat investeeringute suunamist arenenud regioonidesse. Peale nii võimast pulliturgu, nagu nägime Brasiilia puhul aastatel 2003-2007 toimub ka turu pöördumine väga valuliselt ja soodsad valuatsioonid võivad minna veel palju soodsamaks.


Tuumaenergia

Arvestades, et suurimad tuumaenergia peamise tooraine uraani varud asuvad stabiilsetes arenenud riikides Austraalias ja Kanadas, siis paljude riikide jaoks on tegemist tunduvalt meeldivamate energiapartneritega, kui seda on näiteks Venemaa ja Iraan. Kui siia veel lisada tuumaenergia puhtus ning turvalisuse kasv, siis jutud tuumaenergia renessansist ei tundugi absurdsed.

Samas on investeerimise seisukohalt taas mõistlik valida sektori suurim ja tugevaim Cameco (CCJ), kes turu paanika keskel on müüdud nelja aasta madalaimale tasemele. Tegu on Kanada tuumaenergia tootjaga, mis toodab ca 20% maailma tuumaenergiast. Ettevõte on näidanud läbi aastate stabiilselt tugevat müügitulude kasvu ning on pidevalt oma positsiooni sektoris tugevdanud. Seega on tegu laiapõhilise valikuga tuumaenergia nn. teise tulemise peale. Cameco on sarnaselt Vestasele üsna stabiilne valik panustamaks sektori jätkuvale kiirele arengule.


Tuuleenergia

Tuuleenergia on puhta energia sektor, mis on nautimas nii üldsuse kui ka poliitikute tuge, mis on investoritele väga julgustavaks märgiks. Ka tuuleenergia puhul näeme võimalusi eelkõige turu suurimas ning tugevaimas tegijas. Seega vaatame eelkõige sektori absoluutse tipu Taani börsil noteeritud Vestase poole. Tegu on maailma suurima tuuleturbiinide tootja ning installeerijaga. Eelkõige paeluvad ettevõtte juures väga tugev globaalne hajutatus ning koduriigi Taani ülitugev toetus sektorile. Vestas pakub kasvaval turul turuliidrina pikaajalist stabiilset tootlust, omamata väiksemate ja nõrgemate ettevõtete suuri riske keerulises majandus- ning krediidikeskkonnas.


Päikeseenergia

Päikeseenergia on mõneti saanud kõige klassikalisemaks puhta energia näiteks tavainimese jaoks. On ju päikest meil lõputult palju ja kui sellest energiat teha, siis see ongi kõige puhtam energia. Kindlasti on see osaliselt ka tõsi ja päikeseenergia tõepoolest omab tohutut potentsiaali oma ülivõimsa toorme Päikese näol.

Investeerimise osas tuleb arvestada, et isegi kui tabad positiivse sektori trendi, siis niivõrd konkurentsitihedas ja killustatud sektoris on üksikaktsia valik väga keeruliseks tehtud. Eelkõige tuleks vaadata nende tootjate poole, kes pakuvad lõpplahendust, mitte odavat allhanget, mille marginaalid turu jahenemise korral esimesena surve alla satuvad. Lisaks soovitame vaadata  nn. kõige kõigemate poole, ehk odavaimaid, efektiivseimaid ja suurimaid ettevõtteid. Seega jäävad sõelale SunPower (SPWRA), kes toodab maailmas efektiivseimaid suurima kasuteguriga päikesepaneele. Antud tegur on muutnud SunPoweri eelistatuimaks suurte avaliku sektorite tellimuste täitjaks.

Teiseks, naudib tohutut edu odavaima lahenduse First Solar (FSLR) pakkuja, muutes tehnoloogia tavainimesele kättesaadavamaks. Samas tuleb arvestada, et FSLRil on eelis thin-film tehnoloogia näol, kui konkurendid polüräni peal. Polüräni defitsiit on ajanud hinnad lakke, kuid kui pakkumine nõudlusele järele jõuab, on poluräni põhjal paneelide tootjad hinna poolest tunduvalt konkurentsivõimelisemad. Suurim nn. standardpaneelide tootja on TI juba varasem investeerimisidee Suntech Power, mis ei ole saanud küll nii suure tähelepanu ja haibi osaliseks kui FSLR ja SPWRA, kuid on näidanud sarnaselt mainituile väga tugevat kasumi ning müügitulude kasvu. Lisaks, erinevalt FSLR-st ja SPWRA-st on STP näol tegemist juba äärmiselt soodsa valuatsiooniga aktsiaga. Julgust lisab ka STP tugev likviidsuspositsioon, mis võimaldab rasketel aegadel odavalt konkurente üle võtta ning seeläbi ettevõtte väärtust suurendada.

Puhtam energia

Puhtam energia eelkõige 'puhta kivisöe' tootmise näol võib meie hinnangul juba lähiaastail pakkuda investoritele väga korralikke tootlusi. Kivisöest energia tootmine on maailma suurriikidele väga suur probleem, sest võimalikult odavat energiat vajatakse aina suuremates kogustes, kuid õhusaaste, millega oma riigi elanikke mürgitatakse hakkab jõudma valuläve lähedale. Maailma suurimatel majandustel USAl ja Hiinal ei ole mõistlik loobuda oma kivisöest energia tootmise infrastruktuuridest. Neil on suured kivisöevarud, mis aitavad püsida energeetiliselt iseseisvana, seega on parimaks lahenduseks 'puhta kivisöe' tehnoloogiad, mis toovad kivisöest energia tootmisel kaasa tunduvalt madalama õhusaaste.

Parimaks börsil noteeritud valikuks antud sektoris peame Fuel-Techi (FTEK). Ettevõtte põhitegevus on tööstustele õhusaaste vähendamiseks tehnoloogiate loomine. Ettevõte on näidanud toimivat ning kasumlikku ärimudelit. Sealhulgas on ettevõttel väga tugev praktiliselt võlavaba bilanss ning piisav likviidsus sooritamaks ülevõtte, et oma turupositsiooni veelgi tugevdada. Samas tuleb arvestada, et majanduskliima jahtumine avaldab ettevõtte müügituludele mõningast mõju, kuid tänu väga tugevale bilansile on ettevõte sektoris uue tõusutrendi ajaks väga tugevalt positsioneeritud.


Kokkuvõte
 
21. sajand on aeg, mil leiavad aset väga jõulised investeeringud puhtasse energiasse, heitgaaside vähendamisse ning eelkõige energeetilisse iseseisvusesse.

Tegemist on ilmselgelt pikaajalise 'supertrendiga', mida ilmestab ka fakt, et tänaseks päevaks saab puhta energia sektor biotehnoloogia ning tarkvaraarenduse järel suurimad riskikapitalistide investeeringud. Puhta energia tööstus on maailmamajanduse ukse võimsalt lahti löönud ning pakub nii ühiskonna kui poliitikute tugeva toetuse näol jätkuvalt investoritele tohutuid võimalusi, mida oleks patt mitte kasutada.

Vaata ka:
Keskkonnatrendid I: Investeerimine keskkonnatrendidesse
Keskkonnatrendid II: Heitmekaubandus
Keskkonnatrendid III: Heitgaaside vähendamine. Infrastruktuur ja lahendused
Keskkonnatrendid IV: Puhas energia I
Keskkonnatrendid V: Puhas energia II
Keskkonnatrendid VI: Vesi ja veeressursid
Keskkonnatrendid VII: Olukorrast päikeseenergia sektoris
Keskkonnatrendid VIII: Ideid investeerimiseks