Aasta lõpus käivitas Eesti soojusenergia tootja N.R. Energy OÜ Kiilis, Märjamaal ja Turbas renoveeritud katlamajad, mis toodavad soojust taastuvast biomassist ning võimaldavad langetada erinevate piirkondade soojuse hinda kuni 30% võrra.

  • Majandus
  • 6. jaanuar 2015
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, www.Bioneer.ee

Kõikidele renoveeritud katlamajadele on kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud kasutusload. N.R. Energy OÜ juhatuse liikme Mati Sarapi sõnul varustati Kiili, Turba ja Märjamaa katlamaju muuhulgas pumpadega, mis vastavad kõige viimasele, 2017. aasta 1. jaanuarist kõigile kohustuslikuks muutuvale energiaefektiivsuse standardile IE4.

Eelmise aasta suvel avas ettevõte Viljandimaal Vana-Võidus oma esimese renoveeritud ning Eesti ühe kaasaegseima väikekatlamaja, mis muuhulgas vähendas kadu soojustrassides rohkem kui kaks korda. Tänavu augustis said kasutusloa veel kaks renoveeritud katlamaja Järvamaal Tarbja ja Raplamaal Kaerepere asulates. Kokku investeeritakse katlamajade renoveerimisse ja soojustrasside väljavahetamisse üle 6 miljoni euro.

Turba katlamaja

Kui senini kasutati katlamajades kütusena põlevkiviõli, siis renoveeritud katlamajades toimub soojuse tootmine kohalikust taastuvast biomassi kütusest (puukoor, saepuru, puiduhake, puidujäätmed). Katlamajade rekonstrueerimine võimaldab alandada soojusenergia hinda tarbijale kuni 30%.

“Selline soojuse hinnalangus on kindlasti suureks kergenduseks kohalikele elanikele ja nii mõnigi tarbija, kes on varem kasutusele võtnud alternatiivseid kütteviise, on juba asunud oma hooneid taaslülitama kaugküttevõrku,” ütles Mati Sarap.

Sarapi sõnul on katlamajade rekonstrueerimisel kasutatud parimat võimalikku tehnoloogiat. Katlamajadesse on paigaldatud täisautomaatsed, Austria tootja Agro Forst & Energietechnik GmbH seadmed, mis on tuntud oma töökindluse ja automatiseerituse poolest. Katlamajadesse on paigaldatud reservkateldeks ka vedelkütusekatlad, mis tagavad asulate soojusenergiaga varustatuse ka põhikatelde võimaliku seiskumise korral.

“Ka muus osas on uued katlamajad eeskujulikud ja energiasäästlikud: voolukatkestuse korral tagab varugeneraator katlamaja töö täies ulatuses. Lisaks saavad renoveeritud katlamajad kõrgtasemel asfaltkattega teed ja platsid, mahukad kütuselaod ning viisaka kaasaegse väljanägemine,” lisas Sarap.

Katlamaja kontroll- ja juhtimissüsteem hõlmab mitte üksnes kontrolli kütuse põlemise protsessi üle, kuid ühtlasi ka kogu hüdraulilise süsteemi üle. Kõik andmed kajastatakse katlaoperaatori ruumis oleval monitoril ja lisaks sellele on kasutusel kaugjälgimissüsteem. Kontroll- ja juhtimissüsteem võimaldab tarbijate soojusarvestite näitude kauglugemist, mille tõttu ei ole tarbijal enam kohustust näitude esitamiseks.

2016. aasta lõpuks ehitab ettevõte uue katlamaja ka Tapale.

Katlamajade ja soojustrasside rekonstrueerimist teostatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasfinantseerimisel. Projektid rahastatakse Kyoto saastekvootide müügist saadud vahenditest.

Kiili katlamaja sisevaade