Kliimaminister Kristen Michal kuulutas välja keskkonnasõbralike haridustegude konkursi Keskkonnakäpp tänavused võitjad.

  • Bioneeri uudised
  • 13. juuni 2023
  • Foto: Kliimaminister ja Keskkonnakäpa nominendid / Pressifoto

Kliimaminister Kristen Michal ütles auhindade üleandmisel, et keskkonnateadlik käitumine ja harjumuste kujundamine saab alguse lapsepõlves.

„Igaüks kes otsib nupukaid lahendusi looduse hoidmiseks, enda tarbimisharjumuste ümberkujundamiseks ja juhtimiseks on võitja. Laste nimel ja jaoks me paremat maailma loomegi, parim kui saame seda teha koos nendega. Iga õpetaja ja lapsevanem, kes panustab kliimapoliitikas lahenduste otsimisele kasvõi väikse sammu paneb kasvama seemne, mis kasvab lastega koos suureks ja teeb maailma paremaks. Tänan kõiki, kes pingutavad parema homse nimel, kõik osavõtnud noorte tööd olid nutikad ja mõttega.“

Tänavused nomineeritud projektid keskendusid taaskasutusele, koostööle kogukonnaga ning laiemalt keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Mitmed koolid ja lasteaiad rajasid oma aia või võtsid eesmärgiks jäätmeks muutunud asjadest midagi uut valmistada.

Seekordsed võidutööd kinnitavad, et elurikkuse, kliimamuutuste ja ringmajanduse teemasid on võimalik praktilise õppega juba varakult lasteaias või koolis tutvustada. Osa projekte võimaldasid noortel näpud mulda ja käed külge panna, teised aga suunasid käitumist mängulises vormis. Iga keskkonnakäpa tegu aitab tegelikult kaasa meie süsinikujalajälje vähendamisele, kliimamuutuste leevendamisele ning nendega kohanemisele.

Keskkonnakäpa konkursiga tunnustatakse neid toredaid noori, haridusasutusi, õpetajaid ja organisatsioone, kes on panustanud keskkonnahariduse edendamisse, suurendanud keskkonnateadlikkust või andnud oma panuse looduse heaks.

VÕITJAD:

Rahva lemmik 2023 – Harkujärve Põhikool 
Keskkonnateadlikkus koos Lahemaa rahvuspargi tundmaõppimisega
Juba kolmandat aastat toimuvad kõikide klasside keskkonnahariduslikud programmid Lahemaal. Igal klassil on oma teema ja eri toimumiskohad, kus õpitakse tundma Lahemaa rahvuspargi elurikkust ja ökosüsteemi.

Õppematerjali Keskkonnakäpp 2023 – MTÜ Mondo ja Diana Tamm ning Mari Jõgiste
Algatus: Kaardimäng „Kliimakool“
Kliimakooli kaardimäng on loodud koostöös Rootsi Chalmersi Tehnikaülikooli teadlastega ning see avab mänguliselt kliimamuutuste eri aspekte. Mäng kutsub õpilased kaasa mõtlema, oma tegevusi analüüsima ning suunama muutustele. Lisaks kaasnevad mänguga koolitused õpetajatele ja juhendmaterjalid.

Koostöö Keskkonnakäpp 2023 – Pernova Hariduskeskus ja Pärnu linn
Algatus: Pärnu linn kui õpikeskkond keskkonnahariduse toetajana Pernova Loodusmajas
Pärnu linn kui õpikeskus ehk PÕK-programm on ülelinnaline huvikoolide, üldhariduskoolide ja linna territooriumil tegutsevate asutuste koostööprogramm, millega lõimitakse formaalset ja mitteformaalset õpet. Regionaalsesse projekti on kaasatud eri koostööpartnereid, kes aitavad kooli õppekava rikastada ning selle sünergia abil on võimalik luua mitmekülgseid võimalusi õppimiseks.

Haridusasutuse Keskkonnakäpp 2023 (lasteaed) – Tallinna Mustakivi Lasteaed 
Algatus: Projekt „Ökokott looduse heaks“
Mustakivi lasteaia keskkonnahariduslik projekt ehk õppeprogramm „Ökokott looduse heaks“ loodi eesmärgiga kujundada lapse teadmisi sellest, mida ja miks saab looduse heaks teha ning õpetada last keskkonnasõbralikult käituma.

Haridusasutuse Keskkonnakäpp 2023 (kool) – Koeru Keskkool
Algatus: Köögiviljade kasvatus
Koeru Keskkooli köögiviljade kasvatamise projekti eesmärk oli suurendada loodusringide ja teiste asjast huvitatud õpilaste teadlikkust ringmajandusest, keskkonnahoiust ja köögiviljade kasvatamisest rohetehnoloogiliste ning maheviljeluse võtetega. Projekti olid kaasatud tegevuste juhendamiseks Maaelu Teadmuskeskuse teadurid.

Noorte Keskkonnakäpp 2023 – Tartu Forseliuse Kooli Maailmamuutjad
Algatus: „Teel rohelisema tuleviku poole!“
Tartu Forseliuse Kooli Maailmamuutjad on aktiivne seltskond põhikooli noori, kes ise eeskujuks olles ja keskkonnateadlikkust tõstes püüavad maailma enda ümber rohelisemaks muuta ning paremat tulevikku kujundada. Nende järjepidev ja mitmekülgne tegutsemine viimase kahe õppeaasta jooksul on silmapaistev ning inspireeriv nii koolinoortele, õpetajatele kui ka lapsevanematele.