31. mail käivitasime Eesti Rohelise Liikumise eestvedamisel kampaania "Päästame mesilased ja talunikud!". Tegemist on kodanikualgatusega, kus kutsutakse inimesi kogu Euroopas üles allkirjastama petitsiooni.

 

Kampaania sõnum:

Meie bioloogiline mitmekesisus on suuremas ohus kui kunagi varem, mistõttu on Euroopa Komisjon seadnud Euroopa rohelises kokkuleppes üheks eesmärgiks vähendada pestitsiidide kasutamist 50% võrra. Pestitsiidide tööstus koos oma liitlastega Euroopa Parlamendis ning liikmesriikide valitsustes püüab seda ajaloolist eesmärki aga rünnata.

Seetõttu on nüüd rohkem kui kunagi varem oluline, et Euroopa Liidu kodanikud teeksid oma hääled kuuldavaks ning kuulutaksid oma vastuseisu pestitsiidide kasutamisele. Nõuame pestitsiidide kasutamise järk-järgulist lõpetamist!

Allkirjasta Euroopa kodanikualgatus: „Päästame mesilased ja talunikud!"

Meie kolm nõudmist:

1. Sünteetiliste pestitsiidide kasutamise järk-järguline lõpetamine
Aastaks 2030 peab olema sünteetiliste pestitsiidide järk-järguline vähendamine viinud 80% väiksema pestitsiidide kasutuseni EL põllumajanduses. Aastaks 2035 peab kogu liidu põllumajandus toimima ilma sünteetiliste pestitsiidideta.

2. Meetmed bioloogilise mitmekesisuse taastamiseks
Looduslikud elupaigad tuleb taastada ning põllumajanduslikest aladest peavad saama bioloogilise mitmekesisuse taastamise vektorid.

3. Toetused põllupidajatele
Põllupidajaid tuleb toetada üleminekul agroökoloogiale. Eelistatud peavad olema väikesed, mitmekesised ja jätkusuutlikud farmid, laiendada tuleb mahepõllumajandust ning toetada teadus- ja uurimistööd pestitsiidi- ja GMO-vaba põllumajanduse teemadel.

Kokku oleks tarvis saada maksimaalne arv allkirju! Oleme väga tänulikud, kui leiate võimalust algatust oma kanalites jagada. Käesoleva nädala jooksul ehk 31. mai - 6. juuni teeme ERL-i sotsiaalmeedia kanalites petitsiooni nõudmistega seonduvaid postitusi, mida olete oodatud samuti lahkelt jagama.

Lisainfo kodanikualgatuse kohta on leitav meie kodulehelt.
Esimene postitus