2014. aasta lõpus said ettevõtlikud inimesed kokku ning sündis idee luua uus ja eestimaine pank. Kõik leidsid, et Eesti pangandusturul on arenguks ruumi. Inspireerivaks said mõtted eestlaste kontodel seisvast rahast, mille väärtus inflatsiooni tõttu väheneb ja mida kommertspankade pakutavad hoiuseintressid kahjuks ei kata.

Jõuti järeldusele, et pank on oluline taristu osa nagu teed või elektrivõrk ja peaks kuuluma eestlastele. Otsustati teha teisiti – läheneda igale kliendile personaalselt ja pakkuda eestlastele paremat teenust ja paremat panka. Praegu liigub välisomanike käes olevate pankade kasum Eestist välja, kuigi võiks selle asemel teenida Eesti elanike huve ning sellega saaks kohalikku elu edendada.

Oluline on, et kapital jääks Eestisse ja suunatakse Eestile kasulikesse valdkondadesse

Nii plaanib Kodumaa investeerida taastuvenergia projektidesse ja pakkuda laenuvõimalust päikesepaneelide soetamiseks või tuuleparkide rajamiseks. Kuna Kodumaa Hoiu-laenuühistu (edaspidi HLÜ) usub, et igal eestlasel on õigus omada maad, siis antakse kuni kümneks aastaks laenu põllu- ja metsamaa soetamiseks. Lisaks toetatakse väike- ja mikroettevõtteid kaasfinantseeringuna laenude saamisel, seda peamiselt tootmise, mahetoidu ja taaskasutusega tegelevate ettevõtete puhul. Oluline on toetada ja edendada kodumaist.

Kodumaa HLÜ põhiline idee on muuta Eesti finantsteenuste turuosade jaotust ja pankade toimimist

Praegu on umbes 96% pangandusteenuste turust välisomanike käes. Lausa 99% juhtudest on tegemist aktsiaseltsidega ehk omanike jaoks kasumit maksimeerivate äriühingutega.

Hoiu-laenuühistu toimib teisiti – iga liige on ühtlasi ka omanik. Kõik liikmed on võrdsed ja igaüks saab pangateenuste toimimise osas kaasa rääkida. Toimuvad korralised üldkoosolekud, kus igal liikmel on üks hääl ja otsuseid tehakse demokraatlikult edasiste suundade osas. Ühistute eesmärk ei ole kasumi maksimeerimine, vaid parem teenus, mõõdukad tasud, lihtsam juurdepääs jpm, seda kõike oma liikmete huvides.

Hoiu-laenuühistute peamine eelis kommertspankade ees seisneb selles, et inimesi saab n-ö rohujuure tasandil kaasata finantsasutuse tegevusse. Inimesed saavad oma hoiuste eest keskmisest kõrgemat intressi ning samal ajal on nad teadlikud, kuidas nende hoiustatud raha rakendust leiab. Eesmärk on muuhulgas kõrge läbipaistvuse tagamine nii kulude kui ka laenuprojektide osas ning soov pakkuda oma liikmetele paindlike tingimustega võimalikult soodsaid ja väärilisi finantsteenuseid.

2016. aastal ühistupangaks

Kodumaa HLÜ seadis kindlaks sihiks kasvada 2016. aastal hoiu-laenuühistust ühistupangaks. See teeb Kodumaast seaduse mõistes krediidiasutuse ja annab mitu lisaväärtust: riikliku tagatisfondi, võimaluse laieneda teenustega mitteliikmeteni ja ühtlasi saab kasutada tulumaksu panga opereerimiskuludeks. Praegu on käimas aktiivne protsess, mille käigus valmistatakse ette kogu vajalik dokumentatsioon. Panga loomine pole kergete killast ning ei toimu üleöö, kuid oma eesmärgile on Kodumaa HLÜ kindlalt lähenemas.

Ühistupangandus on panganduse vormina Eestis seadustatud juba 15 aastat, kuid hoolimata ühistupankade märkimisväärsest rollist Euroopa, sh Skandinaavia panganduses, ei ole Eestis pärast taasiseseisvumist ühtegi ühistupanka loodud. Ühistupangad pakuvad ühistulistest põhimõtetest lähtuvalt oma liikmetele ja klientidele kõike, mida moodsal jaepangandusel pakkuda on.

Euroopas on ühistupankadel ja hoiu-laenuühistutel üle 180 miljoni liikme, mis teeb 36% elanikest. Heaks eeskujuks on Raiffeisenbank Saksamaal ja Austrias, kus ühistulise panganduse tegevus on kestnud edukalt juba üle 100 aasta. Pikad traditsioonid ja kogemused näitavad, et ühistupangandus on piisavalt elujõuline ja praeguses turumajanduses täiesti toimiv.

Kodumaa HLÜ korraldab regulaarselt üritusi ja on ennast tutvustanud nii noortele, MTÜ-de esindajatelele kui ka naisinvestoritele ning rõõm on tõdeda, et sümpaatia projekti vastu on selge ning huvi ja kuulajaskond iga päev kasvamas. Tulevase ühistupanga kontori uksed on kõikidele avatud – huvilisi oodatakse E–R 9.30–17.30 kohapeale vaatama ja kuulama.

Tutvu Kodumaa Hoiu-Laenuühistuga lähemalt: www.kodumaa.ee.

Uute tegemiste ja projektis kaasalöömise kohta saab infot ka facebookis.