EASi Turismiarenduskeskuse eestvõttel korraldataval konkursil “Eesti avastamata aarded 2009. Turism ja kaitsealad” kandideerivad parima sihtkoha tiitlile Matsalu Rahvuspark, Soomaa Rahvuspark ja Vilsandi Rahvuspark koos Viidumäe Looduskaitsealaga.

EASi Turismiarenduskeskuse direktori asetäitja Marje Braunbrücki sõnul on konkursi eesmärgiks tunnustada sihtkohti, mille väärtuseks kaitseala. “Tänavune avastamata aarete konkurss on suunatud säästvat turismi edendavate kaitsealade esiletõstmiseks, kus turismitoodetes arvestatakse kaitstavate piirkondade eripära ja külastajate vajadusi ning kaasatakse kohalikke elanikke,” selgitas ta. Kvalifitseerumise tagas madal majutatute ööbimiste arv, mis ei tohtinud ületada Eesti keskmist – 3,46 majutatud ööbimist elaniku kohta.

Tänavusel Eesti konkursil osaleb kolm tugevat ja omanäolist rahvusparki, kes teevad koostööd nii omavalitsuste, ettevõtjate kui kohaliku kogukonnaga. Soomaa Rahvuspargi esitas konkursile MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Matsalu Rahvusparki esindab MTÜ Terra Maritima ning Vilsandi Rahvusparki koos Viidumäe Looduskaitsealaga esindab MTÜ Meremaa.

“Kõik kolm Eesti parima tiitlile kandideerivat rahvusparki, millest üks pälvib üle-euroopalise tunnustuse, on oma spetsiifiliste iseärasustega tuntud kaitsealad. Seetõttu ennustame võitja väljaselgitamisel tihedat rebimist ja rahvusvahelisele žüriile põhjalikku peamurdmist otsuse langetamisel,” märkis Braunbrück. Ta lisas, et üha enam turismiettevõtjaid on teadvustamas säästva arengu tähtsust ning näeb selles uut võimalust turismitoodete arendamisel – nimetatud tendents tuleb esile ka tänavustest kaitsealadega seotud võistlustöödest.

Konkursi korraldamine on osa rahvusvahelisest projektist EDEN (European Tourist Destinations of Excellence), mille algatas kolme aasta eest Euroopa Komisjon. EDEN projektiga soovitakse mitmekesistada säästval turismil põhinevaid algatusi nii Euroopa Liidu liikmes- kui kandidaatriikides. Tänavu osaleb konkursil 22 riiki. Eesti liitus projektiga 2008. aastal ja siinse konkursi võitja Viljandi sai võimaluse esitleda end sügisel Euroopa parimate sihtkohtade tutvustamisel Prantsusmaal.

Konkursi „Eesti avastamata aarded 2009. Turism ja kaitsealad“ võitja kuulutatakse välja ametlikul autasustamistseremoonial mai lõpus. Eesti konkursi võitjat esitletakse Euroopa turismifoorumil oktoobris 2009. Võitja saab ligipääsu edukatele sihtkohtadele mõeldud keskkonnale Euroopa turismisihtkohtade portaalis (www.visiteurope.com), mis loob Euroopa tippsihtkohtade võrgustikku.