Austrias toimunud Power House Europe partnerite kohtumisel tutvustasid Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) esindajad Eesti renoveeritud kortermajade uuringut, mille  tulemused annavad välisekspertide hinnangul mõtlemisainet ka teistes riikides, sest renoveeritud majade probleemid on eri riikides paljuski sarnased, teatas EKÜL.

Uuringu tulemused näitavad, et kõige suuremad probleemid korterelamutes tulenevad ebapiisavast õhuvahetusest, mis on tingitud ebapiisavast või mittetöötavast ventilatsioonisüsteemist ning selle tulemused leidsid laialdast vastukaja teiste riikide spetsialistide seas Rootsist Hispaaniani. Eestis läbi viidud uuringu vajalikkust seni tehtud vigade vältimiseks edaspidi rõhutasid ka Euroopa Elamumajanduse Koostöökomitee CECODHAS esindajad.

Power House Europe infovõrgustikust valmiva filmi tarbeks intervjuu andnud EKÜL juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul on Korteriühistute Liidu koostöö Power House Europe partnerina korteriühistute jaoks oluline, sest võimaldab Eestisse vahendada edukaid energiasäästu kogemusi teistest Euroopa riikidest. "Oluline on aga jagada ka meie enda tublisid saavutusi, millest teistel kasu võiks olla," märkis Jaadla.

Mullu SA KredEx tellimusel valminud uuring „Renoveeritud ja vähemalt üks aasta ekspluatatsioonis olnud elamute ehitusfüüsikaline olukord“ sündis Eesti Korteriühistute Liidu ja Tallinna Tehnikakõrgkooli koostöös.

Power House Europe on üle-euroopaline infovõrgustik, mille eesmärgiks on parandada eluasemefondi jätkusuutlikuks püsimiseks vajalikke elanike võimalusi ja professionaalide oskusi.

Eesti Korteriühistute Liit on üks võrgustiku loojatest ning täna ainus partner Eestist. Liit on seadnud enda eesmärgiks võrgustikus elanikkonna, eelkõige korteriühistutes elava elanikkonna üldise harimise ja teavitamise energiasäästu valdkonnas toimuva osas.