Ärinõustamisettevõtte KPMG hinnangul jõuab maailm aastaks 2050 süsiniku nullheiteni vaid enneolematu innovatsiooni toel. See eeldab, et äriinnovatsioon ja uute tehnoloogiate kasutamine tõuseb enneolematule tasemele ning taastuvenergiat kasutatakse oluliselt rohkem kui praegu.

  • Kliima
  • 27. november 2023
  • Foto: Pixabay

ÜRO iga-aastane rahvusvaheline kliimakonverents COP28 toimub tänavu 30. novembrist 12. detsembrini Dubais. Tänavune konverents on eriti oluline, kuna seal avalikustatav esimene globaalne ülevaade hindab seniseid edusamme globaalse soojenemise piiramisel 1,5 kraadini, teatas KPMG.

KPMG on ka selle aasta konverentsil kohal ulatusliku kavaga ja fookusvaldkonnad COP28-l hõlmavad taastuvenergia suurendamise väljakutseid, kliima- ja energiainnovatsiooni lahendusi, KPMG Net Zero Urban programmi, kliima ja looduse seost ning digitaalset innovatsioon kliima ja arenevate turgude jaoks.

 

Taastuvenergia arendajad on silmitsi tõsiste väljakutsetega

 

Oluliselt laiem taastuvenergiale üleminek on üks kriitilisemaid tegevusi, mis on vajalik saavutamaks Pariisi kokkuleppe eesmärk piirata globaalse temperatuuri tõus 1,5 kraadini.

Praegune reaalsus on aga see, et enamiku taastuvenergia arendajate ees seisavad täna mitmed tõsised väljakutsed, näiteks finantseerimisriskid, kriitiliste mineraalide kättesaadavus ja tarneahela riskid. Need väljakutsed võivad takistada sellel kümnendil taastuvenergia toodangu suurenemist. Ebapiisaval taastuvenergia kasutamisel on ülemaailmsetele kliimameetmetele märkimisväärsed tagajärjed.

KPMG spetsialistid usuvad, et globaalsete kliimaeesmärkide saavutamiseks tuleb paremini mõista taastuvenergia levikut mõjutavaid väljakutseid. Seetõttu on KPMG läbi viimas põhjalikku uuringut, et teha kindlaks ja mõista globaalseid, piirkondlikke ning tegelikke kitsaskohti, mis takistavad taastuvenergia kiiret kasutuselevõttu, samuti visandada võimalikud lahendused ja anda konkreetseid soovitusi, kuidas probleemidest jagu saada.

 

Energiainnovatsioon nõuab avaliku ja erasektori koostööd

 

Maailm jõuab aastaks 2050 nullemissioonini ainult siis, kui taastuvenergia vallas rakendatakse uusi tehnoloogiaid ja enneolematu tasemega äriinnovatsiooni.

KPMG kasutab oma ekspertteadmisi ning ülemaailmset võimekust, et tuua kokku avalik ja erasektor ning pakkuda juurdepääsu kapitalile ja oskusteabele, mis aitavad kiirendada innovaatiliste ideede elluviimist ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu energiamajanduses.

KPMG teeb koostööd selliste organisatsioonidega nagu UNFCCC globaalne innovatsioonikeskus, Maailma Majandusfoorum (WEF), Säästva Arengu Ülemaailmne Ettevõtlusnõukogu (WBCSD), Mission Innovation, Student Energy, UNDP ja WWF, et aidata seda eesmärki saavutada.

 

KPMG Net Zero Urban programm aitab luua rohelisemaid linnu

 

Arvestades linnade suurt energiatarvet, kasvuhoonegaaside heitekoguseid ja panust SKT-sse on linnastunud alad avalike eesmärkide saavutamisel üliolulised. KPMG Net Zero Urban programm soodustab ülemaailmset koostööd avaliku ja erasektori vahel, et aidata linnadel ehitada ökosüsteeme koos investorite, teadus- ja innovatsioonikeskuste ning ülikoolidega, et kiirendada emissioonide nulltasemeni jõudmist, märkis KPMG.

Pärast programmi käivitamist Egiptuses toimunud COP27-l toob KPMG COP28-l esile edusamme investeerimiskõlbulike projektide arendamise osas, näitab finants- ja investeerimispotentsiaali mitmes konkreetses sektoris (linnad, energiasüsteemid, liikuvus ja transport) ning loodab aidata kaasa uute avaliku ja erasektori partnerluste loomisele, kombineeritud rahastamismudelitele, üleminekuvõimalustele ning avada uusi turge olemasolevatele ja uutele klientidele.

Kliimamuutuste ja looduse vahelised kriitilised seosed on ilmselged ning nõudlus looduse ja bioloogilise mitmekesisuse lahenduste järele on selgelt kasvamas. KPMG uuringu kohaselt peab enamik sektoreid bioloogilise mitmekesisuse kadumist oma äritegevusele ohtlikuks. Seetõttu keskendub KPMG COP28-l loodusele ja bioloogilisele mitmekesisusele, täpsemalt kahele järgnevale teemale: looduse ja bioloogilise mitmekesisuse ning kliimamuutuste vastastikused seosed, looduskeskkonda investeerimine.