Juba teist aastat järjest korraldab Lux Express koostöös Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Tallinna Bussijaamaga ohutuse alast teavituskampaaniat, pööramaks tähelepanu turvavöö kinnitamise olulisusele bussis.

Lisaks professionaalsetele bussijuhtidele, tehniliselt korras bussidele, liikluseeskirjade järgimisele ning korras teedele on reisija turvalisus suuresti ka tema enda kätes. Turvavöö kinnitamine bussis on sama oluline, kui selle kinnitamine autos.

Ajavahemikus 9.-15. oktoober 2017 viidi Lux Expressi bussides läbi uuring, milles osales 2007 Eesti päritolu reisijat. Tulemustest selgub, et vaid  53,46% vastanutest kinnitab alati bussis turvavöö. Samas isiklikus autos sõites teevad seda 88,93%.

Turvavöö kinnitamine võib päästa nii Sinu, kui ka Sinu kaasreisija elu!