Täna kirjutab Bioneer nippidest, kuidas korraldada üritusi ja erinevad kohtumisi säästvamalt.

Osalejate transport

Konverentside kõige märkimisväärsema keskkonnamõju moodustab tavaliselt osalejate transport kohtumispaika ja tagasi. Suurima keskkonnamõjuga on lennutransport. Sealt edasi väiksema mõjuga on reisimine auto, bussi, rongi, trolli, trammi ja jalgratastega. Seega ei saa me üle ega ümber kohtumispaigast, mille sobiv valik aitab tublisti säästa.

Vast kõige tõhusam võimalus transpordikulu vähendada, on korraldada videokonverents ja asendada lühemad kohtumised aruteluga mõnes veebipõhises suhtlusprogrammis. Idee on tore ja teostatav, aga tehnika vahendusel peetud konverentsid ei võimalda osalejatel suhelda isiklikul tasandil, mis on mõnikord isegi olulisem, kui arutelud ise. Seega ei ole tõenäoline, et nn klassikalised konverentsid päris ära kaoksid. Küll aga tasub iga kord kaaluda välisriigis toimuvast koolitusest osavõtmist.

Kui korraldate suuremat konverentsi näiteks mõnes Eesti väiksemas paigas ja on teada, et enamus osalejaid elab suuremates linnades või nende läheduses, siis on mõtet tellida osalejatele reisibussid. Autobussid annavad märkimisväärse kokkuhoiu võrreldes tohutu hulga eraautodega.  

Energia kokkuhoid

Üritustel tasub alati kasutada energiasäästlikku konverentsitehnikat ning järgida energiasäästu põhimõtteid.

Kui korraldate õpitubasid erinevates ruumides või viite kõik osalejad konverentsisaalist lõunasöögi ajaks minema, siis ärge unustage kustutada saalis valgust. Mida suuremat saali te kasutate, seda suuremat kokkuhoidu tulede kustutamine annab. See on lihtne nipp, mis kahjuks sageli ununeb. Tulede kustutamine võiks olla kindlate isikute eelnevalt kokku lepitud tööülesanne, sest siis saab see kindlasti tehtud.

Vähem jäätmeid

Juba konverentsi ettevalmistamise käigus tasub seada eesmärkideks minimaalse jäätmete hulga tekitamise ning tekkivate jäätmete nõuetekohane sorteerimise.

Jaotusmaterjale koostades, mõelge hoolikalt läbi, milliseid materjale vajavad osalejad paberkandjatel ja milliseid mitte, sest materjale võib edastada ka elektroonilisi kanaleid kasutades.

Mõnikord on mõistlik infomaterjalid enne üritust veebipõhiselt laiali saata ja lasta osalejatel teada anda, kui keegi mõnda jaotusmaterjali paberkandjal soovib. Jaotusmaterjalid tasub printida või paljundada kahepoolsetena, sest nii säästate poole paberikulust. Paberina eelistage keskkonnasõbralikku paberit, mis on pleegitatud kloorivabalt.

Kui korraldate ürituse toitlustamist tingimustes, kus pole võimalik eelistada korduvkasutatavaid nõusid, siis eelistage plastikule ühekordsete nõudena bioloogiliselt lagunevaid (papist, maisist, sojast, riisist jms materjalidest) variante.

Plastikust nimesiltide asemel kasutage kleebiseid või taaskasutage plastikust nimesiltide hoidjaid.

Osalejate teavitamine

Kui olete korraldamas keskkonnasõbralikku konverentsi, siis andke sellest teada ka osalejatele. Teavitamist on mõtet alustada juba kutseid laiali saates. Teavitamist tasub kindlasti jätkata, kui rahvas on kohal. Jagage näiteks juhtnööre, kuhu saab jätta prügi ja kuidas saab säästa paberit.

________________________________
Kasutatud kirjandus:

Keskkond ja säästev areng. Õppematerjal. Koostanud Anne Kivinukk, Jaanika Ruusmaa, Maiken Staak ja Kristel Toom. Kirjastus Multiprint AS. Tallinn 2008. Lk-d 39-41.