EMÜ kuratoorium kuulas 20. aprilli koosolekul ära ülevaate 2010/2011. õppeaasta tegevusest ning hindas maaülikooli tegevuse väga heaks. Kuratoorium tegi maaülikoolile ka kolm ettepanekut.

Täiendavate riiklikult rahastatavate õppekohtade jaotamisel tuleks tingimata arvestada seda, et maaülikoolis õpetatavad erialad on väga olulised  ühiskonna jätkusuutliku toimimise jaoks. T

oidu tootmine, metsade majandamine, keskkonnahoid jne on Eesti riigi jaoks strateegiliselt sama tähtsad nagu riigi kaitsevõime arendamine ja seetõttu tuleks nende valdkondade õpe katta esmajoones riikliku rahastusega.

Tähtis on ühistegevus

Ühistegevusel on väga oluline roll peaaegu kõigis maamajanduse valdkondades. Kuratoorium toetab otsuseid ühistegevuse õpetamiseks ning alustamiseks riiklike toetuste abil. Teadaolevalt on kavas luua ühistegevuse kompetentsikeskus Eesti Talupidajate Keskliidu juurde.

Kuratoorium leiab, et keskuse õige koht on maaülikooli juures, kuna siin on aastaid tegeletud ühistegevuse aluste õpetamisega ja olemas on kompetents ja võimekus.

Ettepanek ettevõtlusõppe laiendamiseks

Kuratoorium tegi ka ettepaneku oluliselt laiendada ettevõtlusõpet maaülikoolis õpetatavatel mitte-majanduserialadel.

Elu on näidanud, et maaettevõtetes on palju tublisid, oma eriala hästi tundvaid spetsialiste, kelle ettevõtted on väheste majandusalaste teadmiste tõttu sattunud raskesse olukorda. Ettevõtlusalaste teadmiste omamisel tõuseb üldine tegevuse kvaliteet maamajanduses.