Täna, 12. märtsil Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud üritusel kuulutati välja ja autasustati võistluse ”Energiasäästlik kool” parimaid meeskondi. Võistlusele saadeti kokku 58 võistlustööd 55 erinevast haridusasutusest. Saabunud tööde puhul hinnati meeskonna võimet analüüsida energiatarbimist koolimajas ja koolielus ning kavandada energiasäästualaseid tegevusi, tähelepanu pöörati  teavituskampaania ülesehitusele  ning läbi viidud mõõtmistele ja uuringutele.

Taani suursaadik pr. Kirsten Geelan avaldas oma tervituskõnes lootust, et kõik osalejate energiasäästlikud tegevused kestavad edasi ja õpilaste töödes olnud head ideed leiavad rakendust. Žüriiliikme Ülle Kikase sõnul näitas võistlus, et praegune noorte põlvkond adub energiasäästu olulisust ning selles vallas tahetakse kaasa rääkida. „Töödest paistab tõeline loominguline puhang, mille see teema on vallandanud,“ lisas ta.

Estonian Airi toel välja pandud peaauhinna - reisi Taani - said parimate võistlustööde eest Võrumaa Osula Põhikooli meeskond ja Paikuse Põhikooli meeskond Pärnumaalt. Žürii hindas mõlema töö puhul kõrgelt asjaolu, et energiasäästu edendavad ettevõtmised olid suunatud kogu koolile läbimõeldult vanuseastmete kaupa. Ühtlasi oli põhjalikult ja veenvalt analüüsitud hetkeolukorda ja tehtud ettepanekud edasiseks tegevuseks konkreetselt oma kooli põhjal.

Ekskursiooni energiaettevõtetesse võitsid Laupa Põhikooli meeskond Järvamaalt ja Tallinna Pae Gümnaasiumi meeskond ning loengu TTÜ energeetikateaduskonnalt Keila ja Toila Gümnaasiumid.

Lisaks anti välja mitmeid eriauhindu. Haridus- ja Teadusministeeriumi eriauhind läks Tallinna Tehnikagümnaasiumi meeskonnale hea õpilaste ja õpetajate omavahelise koostöö eest. Kaks Eesti Energia eriauhinda anti Paldiski Gümnaasiumile projekti oskusliku sidumise eest õppeainetega ning Narva Humanitaargümnaasiumi meeskonnale Džaul põhjaliku uurimustöö eest. Taani saatkonna eriauhinna võitis Tallinna I Internaatkooli töö „Inimene võrgus“ loomingulise ja filosoofilise lähenemise eest energiateemale. Kõige innovatiivsema energiasäästliku tegevuse eest sai Viljandi Maagümnaasium eriauhinna firmalt Ramboll ning Euroopa Komisjoni programmi MUUTU eriauhind läks Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskuse meeskonnale keskkonnategevuste ja nende seostamise eest energiasäästuga.

Võistlustööde hindamisžüriisse kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi loodus- ja täppisteaduste hariduse valdkonna nõunik Ülle Kikas, Koidula Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Elmu Mägi, Eesti Energia energiasäästu projektijuht Mikk Saar, Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna doktorant Paul Taklaja  ja KredExi energiasäästu kompetentsikeskuse spetsialist Kalle Virkus.

Võistlusele ”Energiasäästlik kool” olid oodatud osalema põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste kuni 6-liikmelised meeskonnad. Õpilastest ja ühest täiskasvanud koolitöötajast koosnevaid meeskondi kutsuti üles jälgima oma energiatarbimiskäitumist ning leidma energia säästmise võimalusi koolis. Esitatud võistlustöödega oli seotud kokku 345 õpilast ja õpetajat. Osalevaid meeskondi oli 14 maakonna koolidest.

Auhinnasaajate täielik nimekiri on kättesaadav võistluse veebilehelt.