25. augustil sai alguse kampaania “Meri algab siit”, mille eesmärk on Eesti jõgede, järvede ja eelkõige Läänemere tervise parandamine ning Eestimaa elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine. Kampaania käigus märgistatakse 15 Eesti linnas kokku ligi 1000 sademevee kaevuluuki, et teavitada inimesi sellest, millist ohtu endast kujutavad sademeveega Läänemerre sattunud sigaretikonid. Eestis satub igal aastal tänavale ja sealt kanalisatsiooni ligi miljard suitsukoni.

Suitsetajatele omane komme poetada suitsukonisid vihmavee äravoolu restkaevudesse toob endaga kaasa suure keskkonnariski, millest inimestel pole tihti aimugi. Läänemere üks suurimaid reostajaid on sigaretikonid. Valitseb valearusaam, et konisid ja muud setet puhastab veepuhastusjaam, kuid egelikkuses suubub suurem osa vihmaveest koos konidega otse lähimasse veekogusse. Lisaks plastikust filtrile, mis ei ole biolagunev, on suitsukonis peidus üle 40 ohtliku keemilise ühendi. Põhjus, miks konid merre satuvad, on kas puuduv sademevee kaevuluukide kogumiskamber või plastkiust sigaretikonide kiire lagunemine väikesteks osadeks, mis põhjustavad merebioloogiale suurt kahju.

Kampaania raames märgistatakse Eesti eri paigus sademevee kaevuluugid tekstiga “Meri algab siit”. Lisaks tekstile märgitakse asfaldile visuaalne tähis reostamise keelamiseks ja siluett-viide kohalikele vee-elanikele (kaladele, hüljestele). Visuaalne tähis muudab probleemist arusaamise ja sellega suhestumise lihtsamaks. Teksti täpne sõnastus sõltub linnast ning linna lähedal asuvast veekogust. Eesmärk on suunata inimeste käitumisharjumusi ning luua seoseid enda ja “teiste” vahel, andes tulemuseks nii tervema ja mitmekesisema elukeskkonna kui ka puhtamad tänavad.   

Kampaania linnade hulgas on loomulikult ka Tallinn, kus toimub kaevuluukide märgistamine süsteemselt linnaosade kaupa. Ainuüksi Tallinna vanasadamas märgistatakse ca 30  sadeveeluuki, samasugune on ka Tallinna lennujaama alal märgistatavate kaevuluukide hulk. Kokku märgistatakse Tallinnas 310 sadevee kaevuluuki.
 
Sigaretikonid on ka globaalsete uuringute järgi üks mahukamaid reostajad ning seetõttu on ennetustöö ja inimeste käitumisharjumuste muutus hädavajalik. Sarnast kampaaniat on praktiseerinud mitmed Euroopa riigid ning elanike teadlikkus on seetõttu märgatavalt kasvanud ning reostus vähenenud.

Kampaaniat „Meri algab siit“ toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Rohkem infot: www.merialgabsiit.ee

Konireostuse vähendamiseks on nii Tallinnas kui Eestis kavas mitmeid tegevusi, aktsioon kulmineerub 19. septembril toimuval ülemaailmsel Maailmakoristuspäeval, mille fookuses on just suitsukonid. Loe lisaks www.maailmakoristus.ee

Markeeringuid teostati lisaks Tallinnale veel Narvas, Pärnus, Rakveres, Viljandis, Sillamäel, Võrus, Kuressaares, Jõhvis, Haapsalus ja Paldiskis. Märgistusi teostatakse veel Tartus, Valgas, Türil ja Paides. 
 
“Meri algab siit” märgistus teostati linnades Tallinn, Narva, Pärnu, Rakvere, Sillamäe, Kuressaare, Jõhvi, Haapsalu, Paldiski,
“Emajõgi algab siit” Tartus,
"Viljandi järv algab siit” Viljandis,
“Tamula algab siit” Võrus
“Pärnu jõgi algab siit” Paides ja Türil.
 
Markeeringud on teostatud lisaks eesti keelele ka vene ja inglise keelse alltekstina, vastavalt linnade/valdade soovile.
 
Märgime ka iga linna markeeritavate embleemide koguse:
Tallinn 310
Tartu 116
Narva 97
Pärnu 100
Rakvere 50
Viljandi 47
Sillamäe 50
Võru 50
Kuressaare 50
Valga 50
Jõhvi 35
Haapsalu 12
Paldiski 15
Paide 25
Türi 19

 

Läänemere reostuse vähendamiseks algatati kaevuluukide märgistamise kampaania "Meri algab siit"