Uuendusena saab seekord toetusega soetada ka kastirattaid. Taotluste vastuvõtmise alguse kuulutab KIK välja lähiajal.

Keskkonnaminister Madis Kallas allkirjastas nullheitega sõidukite toetuse andmise määruse, millega edendatakse keskkonnasäästlikumate transpordivahendite kasutust ja vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet. Varasemaga võrreldes on aga tingimustes mitu muudatust. Esiteks peab sõiduk olema ostetud mitte varem kui määruse jõustumise päeval ning toetust makstakse seekord tagantjärgi.

„Kuna autostumine on meie linnades suur probleem, siis peame hoogu andma nendele liikumisviisidele, mis ohjaks üha kasvavat autode hulka. Elektrilised kastirattad on üks hea viis, kuidas asjatoimetused linnas ära teha kiiresti ja nutikalt, ummikuid vältides,“ ütles keskkonnaminister Madis Kallas.

Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõuniku Maris Arro sõnul on huvi nullheitega sõidukite toetuse vastu olnud varasematel aastatel suur ning ka tänavu oodatakse palju taotlejaid. „Toetusmäärad on seekord küll väiksemad, kuid selle võrra on lihtsustatud toetuse saajate kohustusi,“ selgitas Arro.

Täiselektrilise sõiduauto ja väikekaubiku ostutoetus on 4000 eurot ning elektrilise kastiratta ostutoetus on kuni pool ostuhinnast, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot. Taotlused vaadatakse läbi nende laekumise järjekorras kuni eelarve täitumiseni.

Täpsemad tingimused:

  • Toetust antakse nii müügilepinguga omandatud kui ka liisingulepinguga kasutusse võetud täiselektriliste (sh vesiniku kütuse elemendiga) sõiduautode ja väikekaubikute (M1 ja N1 kategooria) ning elektriliste kastirataste ostmiseks.
  • Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud juriidilised isikud ning Eesti isikukoodi omavad füüsilised isikud.
  • Autole ei saa toetust taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. Küll aga saavad seda teha avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja põhiseaduslikud institutsioonid ning valla või linna ametiasutuste hallatavad asutused.
  • Sõiduki müügi- või liisinguleping ei tohi olla sõlmitud varem kui määruse jõustumise päeval. Taotlus tuleb esitada kahe kuu jooksul auto registreerimisest Eesti Transpordiametis või kastiratta kättesaamisest.
  • Üks ettevõtja võib taotleda toetust kuni 15 sõiduauto või väikekaubiku ja kuni 15 kastiratta ostmiseks.
  • Füüsiline isik võib taotleda toetust ühe auto ja ühe elektrilise kastiratta soetamiseks.
  • Toetatavate sõidukite hinnapiir on sõiduautode puhul 60 000 eurot ja kaubikute puhul 80 000 eurot (käibemaksuta).
  • Autodes tuleb kasutada ainult taastuvenergiat.

Rohkem infot KIKi kodulehelt siit.