Läti Ornitoloogide Selts valis 2020. aasta linnuks jäälinnu. Alchedo atthis, tore olnuks ka otse läti keelest selle linnu nime tõlkida - kalarähn.

Jões pesitsevate linnuliikide kohta on infot õige vähe, seepärast on esitatud üleskutse jälgida nii jäälindu kui ka teisi linnuliike.
Oma pesa teeb jäälind jõekalda sisse, tema pesa asukoha tunneb ära selle järgi, et seal on tugev kalahais.
Lisaks tähistab sel aastal 30. juubelit Läti Looduse Fond, kelle sümboliks jäälind on. Praegu puudub info, et jäälindude arv langeks, samas ka ei ole kindlalt teada, kui palju neid lätis elab.
Sel aastal alustatakse tööd uue Lätis pesitsevate ja talvituvate lindude atlase kallal.

Eestis oli jäälind aastal linnuks 2014. aastal. Selle aasta lind on Eestis tuttpütt