L'Oréal lõi ülemaailmse jätkusuutlikkuse programmi “L’Oréal for the future”, mis avalikustab Grupi uusimad jätkusuutlikkuse eesmärgid 2030. aastaks.

2025. aastaks tahab ettevõte saavutada süsinikuneutraalsuse kõigis oma tootmisüksustes, tõhustades energiatarbimist ning kasutades täielikult taastuvat elektrienergiat. 2030. aastaks kasutatakse pakendites ainult taaskasutatud või bioloogilisel baasil toodetud plastikut. Samuti vähendatakse kasvuhoonegaaside heitkogust 50 protsendi võrra iga valmistatud toote pealt, võrreldes 2016. aastaga.

Lisaks toetab L’Oréal 50 miljonilise euro suuruse annetusfondiga majanduslikult ja sotsiaalselt haavatavaid naisi ning majanduskriisi tõttu kannatanuid. 100 miljonilise euro suuruse annetusfondiga panustatakse kahjustada saanud ökosüsteemide taastamisse ja kliimamuutuste leevendamisse.

L’Oréali esimehe ja tegevjuhi Jean-Paul Agoni sõnul seisab planeet silmitsi enneolematute väljakutsetega  ning seetõttu on  neile suurettevõttena eriti oluline panustada planeedi heaolusse.

„L’Oréali jätkusuutlik tegutsemine on jõudmas uude ajastusse. Väljendame seda nii äritegevuses kui ka laiemas panuses ühiskonda. Me teame, et suurimad väljakutsed on veel ees ja et L’Oréal jääb truuks oma ambitsioonile - tegutseda planeedi võimaluste piirides,” lisas Agon.

L’Oréal kavatseb oma tegevuses pöörata rohkem tähelepanu ka bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele, jätkusuutlikule veemajandusele ning ressursside ringmajandamisele. Tagamaks, et L’Oréali äritegevus austab piiratud ressurssidega planeeti ning kohalikke kogukondi, kavatseb ettevõte lisaks otsestele meedetele vähendada ka oma keskkonnamõju läbi tarnijate ja lõppkasutajate.

Et aidata 1,5 miljardil L’Oréali toodete tarbijal teha keskkonnasõbralikemaid otsuseid, on ettevõte loonud spetsiaalse toodete märgistamise süsteemi „Product Environmental & Social Impact Labelling“. Märgistusel on välja toodud keskkonnasõbralikkuse hinnang A-st E-ni. A tähistab väikseimat negatiivset mõju keskkonnale, E kõige suuremat. Esimesena võtab uue metoodika kasutusele Garnier oma juuksehooldustoodetele. Sellist märgistust laiendatakse järk-järgult ka teistele L’Oréal Grupi brändidele ning tootekategooriatele.

L'Oréal ei alusta oma jätkusuutlike tegevustega nullist. Esmalt otsustati tööstusliku ettevõttena, et tehaste keskkonnamõjuga tegelemine on kõige tarvilikum ja ilmseim samm keskkonnasõbralikkuse poole liikumiseks. Alates 2005. aastast on ettevõte vähendanud oma tehaste CO2 heitkoguseid 78%, samas kui tootmismaht kasvas 37%.

2013. aastal otsustas ettevõtte suunata fookuse oma põhitegevusele ehk ilutoodete arendamisele, pannes paika reaalsed eesmärgid 2020. aastaks. Tänaseks on jätkusuutlikkus ettevõtte toodete loomisprotsessi sisse kirjutatud. 2019. aastal oli 85 protsendil loodud või uuendatud toodetel võrreldes varasemaga parem keskkonna- ja sotsiaalne profiil.

2017. aasta märtsis loodi Baltikumi ja Poola üksus L’Oréal Poland & Baltic HUB, mis muuhulgas võimaldab aktiivsemalt panustada kohalikul tasandil jätkusuutliku arengu eesmärkide täitmisse. Peamised eesmärgid Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas on jätkusuutlik innovatsioon, partnerlus tarnijatega ning ärimudel, mille keskmes on kaasatus ja mitmekesisus.

Tänaseks saavutatud tulemused hõlmavad müügikohtades kasutatavate materjalide muutmist ökodisaini põhimõtetel, tarnijate hindamist ja valimist nende keskkonnaalase ja sotsiaalse tulemuslikkuse alusel ning mitmekesisuse ja lõimumise toetamiseks mõeldud kohalike algatuste loomist. Näiteks, toetatakse alates 2005. aastast Lätis ning alates 2017. aastast ka Eestis ja Leedus L'Oréal Baltic „Naised teaduses“ programmi abil kohalikke naisteadlasi.

L’Oréal viis Baltikumis ellu ka haiglate, apteekide ja jaemüügi partnerite toetamiseks tugiprogrammi, näitamaks üles hoolivust kohalike kogukondadega seoses COVID-19 viirusepuhangust tekkinud keerulise olukorraga. Ettevõte annetas haiglatele enam kui 37 000 nahahooldusvahendit ning tervishoiu- ja jaemüügitöötajatele üle 22 500 ühiku kätepuhastusgeeli.

Järgides L’Oréal Grupi 2030. aasta jätkusuutlikkuse ambitsioone paneb ka L’Oréal Poland & Baltic HUB aasta teises pooles paika eesmärgid, mis vastaksid ettevõtte kohalikele väljakutsetele Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas.