Alates 14. novembrist mõõdetakse Lasnamäel Raadiku tänava piirkonnas välisõhu kvaliteeti. Mõõtmiste tulemused on Eesti Keskkonnauuringute Keskuse välisõhu juhtimise kodulehel ohuseire.ee jooksvalt nähtavad.

„Mobiilse seirejaama paigaldasime Lasnamäele, et tuvastada Väo karjääris asuvate ettevõtete mõju õhu kvaliteedile elurajoonis,“ ütles abilinnapea Züleyxa Izmailova.

Hetkel mõõdetakse Lasnamäe välisõhus vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi, vingugaasi, mittemetaansete lenduvate orgaaniliste ühendite, peente osakeste ja eriti peente osakeste sisaldust. Senised tulemused mõõdetavate näitajate osas kehtestatud piirväärtuste ületamist näidanud ei ole. Veidi kõrgemaid tulemusi on registreeritud peente osakeste (PM10) ja lämmastikdioksiidi osas, kuid need on samas suurusjärgus Tallinna teistes piirkondades mõõdetud tulemustega.

Esialgu on seirejaam kavas jätta Lasnamäele kuni detsembri keskpaigani. Mõõtmiste jätkamise vajadus ja täiendavate näitajate lisamine talveperioodil otsustatakse mõõtmistulemuste ja saasteallikate töörežiimi põhjal. Tallinn teeb omalt poolt kõik, et linnaõhk poleks kahjulik tervisele ega häiriv oma lõhna poolest. Puhas õhk on Tallinna üks kõige elutähtsamaid väärtusi.