SEB Heategevusfond tuleb appi nendele asenduskodudele, kellele Päästeamet on teinud ettekirjutuse tuleohutusalaste nõuete täitmiseks ja toetab asutusi ettekirjutuste täitmisel ligi 40 000 euroga. 

Siseminister Ken-Marti Vaher: "Lasteasutustel endal puudub tihtilugu võimalus parendusi teha. Mul on hea meel, et appi on tulnud kodanikualgatus ja sellisel viisil saavad asenduskodud turvalisemaks. Heameel on ka sellest, et initsiatiiv ei keskendu vaid seadmetele, vaid läbi spetsiaalse tuleohutusalase koolituse investeeritakse ka lastesse."

Nii Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskus kui MTÜ Vahtramäe Mäekodu Tartus saavad oma majadele vajalikud tuletõkkeuksed, samuti saab lahendatud Tilsi Lastekodu probleem evakuatsioonipääsudega ning Kohtla-Järve Lastekodusse rajatakse turvavalgustisüsteem. Päästeamet on teinud ettekirjutuse veel Kiikla Lastekodule ja Elva Väikelastekodule, mille puudujäägid tuleohutuse osas projekti käigus likvideeritakse.

Lisaks alustasid Päästeameti spetsialistid sel nädalal üle Eesti kõigi asendus- ja turvakodude lastele tuleohutusalaste teadmiste ja oskuste jagamist. Ligi 1200 lapsele ja 43-le asenduskodu personalile räägitakse jaanuaris-veebruaris, kuidas tulekahju alguse saab ja areneb ning mida teha, kui tulekahju on juba puhkenud. Lapsed harjutavad hädaabinumbril 112 helistamist ning tutvuvad esmaste tulekustutusvahenditega.

"Keskendume asenduskodudele, kus elavad enamjaolt vanemliku hooleta lapsed peredest, kus puudub lapsevanema positiivne eeskuju. Ka kõige kaasaegsemad turvalahendused on vaid pool teed tuleohutuse tagamiseks, oluline on tõsta ka laste endi teadlikkust, et ohuolukordaade tekkimist vältida. Koostöös Päästeametiga teeme asenduskodudes iseenesest seda, mida peaks tegema igas Eestimaa kodus – vaatama üle vajalikud seadmed ja värskendama teadmisi, et ennetada traagiliste sündmuste kordumist ," sõnas SEB Heategevusfondi projektijuht Kati Käpp.

Asenduskodude tuleohutusalase projekti algatas MTÜ SEB Heategevusfond ning see saab teoks koostöös Päästeameti ja Siseministeeriumiga.