Ülemaailmne sõltumatu uuring leidis, et LED (valgust kiirgavad dioodid) tehnoloogial töötav tänavavalgustus suudab säästa energiat kuni 85%. Uuring näitab ka, et osalenud linnade elanikud eelistavad LED valgusteid, viidates sotsiaalsele ja keskkonnaalasele kasule.

Kaks ja pool aastat väldanud uuringu käigus tehti viisteist eraldiseisvat katset kaheteistkümnes suurlinnas üle maailma, sealhulgas New Yorgis, Torontos, Londonis, Kolkatas ja Sydneys. Uuring kaardistas maailmaturu hetkeolukorra ja võimalused LED tehnoloogia laiemaks kasutuselevõtuks.

Muuhulgas annab aruanne suuniseid poliitikutele ja linnavalgustusega tegelevatele juhtidele, kes tahavad ellu viia ja finantseerida suuremahulisi LED tehnoloogiale ülemineku projekte.  

Uuringu tulemused näitasid, et elanikud eelistavad LED valgustust ning 68%-90% vastanutest toetas LED tehnoloogia ülelinnalist kasutuselevõttu. Peamiste kasudena rõhutati suuremat turvatunnet ja paranenud nähtavust.

Samuti tõestas uuring kõrget investeeringutasuvust, kuna katses kasutatud LED valgustite eluiga ulatub 50 000 tunnist kuni 100 000 tunnini. LED tehnoloogia on vastupidav ja vajab minimaalset remonti. Kui üle 6 000 tunni töötanud LED valgustite veamäär on 1%, siis tavapäraste valgustite veaprotsent sama aja jooksul oli ligi 10.

Uuring jõudis järeldusele, et LED-tehnoloogia turg on jõudnud murdepunkti. Valge valgusega LED-id, mis on enamasti kasutusel välisvalgustuses, on alles oma tehnoloogilise arengukõvera varajases staadiumis. Turu läbimurde punkt on saabumas ning aastaks 2020 on oodata turu 60%-list laienemist.

LED-id on nüüd piisavalt küpsed laialdasemaks kasutamiseks enamikes välistingimustes, tuues majandusliku ja sotsiaalse kasu massideni. Muuhulgas säästaksid LED-valgustid aastas 670 miljonit tonni kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Uuringu eestvedajad Climate Group ja Philips nõuavad rahvusvahelise madala süsinikusisaldusega valgustuse taseme loomist ja rakendamist, et tagada kodanike ülemaailmset juurdepääsu energiatõhusate välisvalgustustele.

Mark Kenber, Climate Group'i tegevdirektor selgitas: "Uuring näitab selgelt, et LED valgustid on valmis laialdaseks kasutuseks linnades üle maailma. LED-tehnoloogia on energiasäästlik, skaleeritav ja positiivse mõjuga avalikkusele. Me kutsume üles valitsusi eemaldama poliitilisi takistusi ja võimaldama kiiret üleminekut madala süsinikusisaldusega valgustusele."

"Täielik üleminek energiasäästlikule LED valguslahendusele annab olulise energiasäästu, vähendab süsihappegaasi heitkoguseid ning muudab linnakeskkonda," selgitab Philips Lighting globaalsete avalikkus- ja valitsussuhete juht Harry Verhaar. "Me usume, et juhtides seda valgustusturu üleminekut, loovad meie LED valguslahendused elamiskõlbliku linna elanike ja külastajate kasuks."

Uuring käivitati osana The Clean Revolution kampaaniast Rio +20 ÜRO Global Compact jätkusuutlikkuse foorumil. Climate Group koostas aruande koostöös Philipsiga, toetamaks väidet, et suuri energiasääste on võimalik saavutada praktiliselt üleöö ning suhteliselt madala hinnaga.

Valgustus moodustab 19% kogu maailma elektrienergia kasutamisest ja umbes 6% kogu maailma kasvuhoonegaaside heitkogustest. Valgustuse tõhususe kahekordistamisel oleks kliimamõju samaväärne kui kõrvaldada pool kogu elektri ja soojuse tootmisel tekkinud heitkoguseid ELis. Nagu paljude teiste energiatõhusate tehnoloogiate puhul, tõhus valgustus suurendab ka globaalset heaolu. Valguse poolt kasutatava energia vähendamine 40% võrra USAs üksi säästaks iga-aastastest energiakuludest 53 miljardit $ aastas ning vähendaks energianõudlust samaväärselt 198 keskmise suurusega elektrijaamaga.