Bioneer uuris RMK loodusõppe teemajuhilt Liina Karrofeldtilt, mida peab meeles pidama lemmikloomaga RMK matkarajale minnes. 

Kas kõikidele RMK matkaradadele tohib minna lemmikloomaga koos? Kas telkimiskohtades, metsaonnides ja majades tohib olla koos lemmikloomadega? 

Üldiselt on matkaradadel lõastatud lemmikloomaga viibimine lubatud, kuid on ka erisusi. Ka telkimiskohtades ja metsaonnides võib lemmikloomaga viibida, kui loom on sotsiaalne ning rihma otsas.

RMK külastustaristu on avatud kõigile huvilistele, mistõttu peaks iga lemmikloomaomanik suutma adekvaatselt hinnata, kuidas tema lemmik teiste inimeste või loomade läheduses käitub. Loodusmajades on lemmikloomad lisatasu eest – 5 eurot ööpäev.

Täpsema info ja erisused leiab RMK veebilehelt loodusegakoos.ee, kus on info välja toodud iga objekti kohta eraldi.

Kuidas käituda metsas nii, et segada võimalikult vähe metsloomi ja -linde?

Mida vähem metsas müra tekitada (kisamine, elektrooniliste helikandjate vali mängimine), seda vähem loomi ja linde häirime. Metsas liikudes tasuks hoida matkaradadele.

Milliseid reegleid tuleb jälgida, kui võtta lemmikloom metsa kaasa? Kas koerad peavad olema rihma otsas?

Lemmikloomad peavad igal pool piiramata alal – ka metsas – olema lõastatud, rihma otsas. Lemmikloomaga matkarajal viibides tuleks vajadusel kasutada ka suukorvi.

Kas matkaradadel on oluline, et inimesed koristaksid lemmikloomade väljaheited? Kui jah, siis miks?

Iga lemmikloomaomanik peab koristama oma looma järelt väljaheited, vähemalt kohtadest, kus võivad viibida teised inimesed või lemmikloomad. Ikka selleks, et ka teistel metsas viibijatel oleks matkarajal meeldiv ja puhas viibida, kuid ka võimalike parasiitide leviku tõkestamiseks teistele lemmikloomadele.

Kuidas peab matkates käituma erinevate jäätmetega?

Jäätmed tuleb alati utiliseerida selleks ettenähtud kohas: prügikastis või sobivuse korral lõkkes põletades. Kuid peamiselt tuleks lähtuda põhimõttest, et mida jaksad metsa kaasa võtta, jõuad ka metsast endaga tagasi viia.

Looduses liikudes tuleks tagada, et ka sinu järel tulev inimene leiaks eest sama puhta ja korrastatud looduse. Looduses tuleks viibida vastutustundlikult, jätmata endast püsivaid jälgi.

Kuidas loodusesse jäetud jäätmed loomi ja linde mõjutavad?  

Linnud ja loomad võivad metsa jäetud jäätmeid toiduks pidada ja neid süüa. Kahjuks pole see nende toit.  Jäätmed võivad neile hukatuslikult mõjuda. Samuti võib jäätmete pidev kindlatesse kohtadesse jätmine tekitada loomades harjumuse sealt seda otsimas ja söömas käia.

Kas kõikidel RMK matkaradadel tohib käia aastaringselt? Kui ei, siis kust leiab infot?

Matkaradadel võib käia aastaringselt, kuid lumetõrjet radadel ei teostata, mistõttu tuleb valmis olla erinevateks takistusteks. Objektide kohta, mis on ka talvel kastutuses, leiab samuti infot RMK veebilehelt loodusegakoos.ee. 

Kas Teil on looduses matkajatele mingeid soovitusi?  

Soovitused leiab siit: loodusegakoos.ee