Keskkonnaamet juhib tähelepanu 29. novembril „Aktuaalse kaameras“ näidatud saatelõigule, kus Kuressaare kiirabi töötaja toitis ühte varest. Asjaolu, et linnust on saanud meditsiinitöötajate sage külaline, on kahjulik nii linnule kui ka inimestele endile.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 31. oktoober 2020
  • Foto: Lindude toitmise eest hoiatav silt Paljassaarel. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Metsloom ei ole lemmikloom. Tema inimese juures viibimine saab olla lubatud vaid häda korral – näiteks vigastatud looma ravimisel või hüljatud loomapoja üleskasvatamisel. Sellistel juhtudel tuleb suhted loomaga lõpetada niipea, kui loom on võimeline ise looduses hakkama saama. Ainult siis on loomal võimalus loomuomasele elule.

Metsloomi (nende seas linde) toites harjuvad need inimese juurest kerge vaevaga toidu hankimisega ära. Nii minetavad nad soovi ja võime omal käel loodusest toitu hankida ning muutuvad inimestest sõltuvaks. Ühes kohas metsloomade toitmine ja nendega meelelahutuslik suhtlemine võib mujal, näiteks loomaga kohtuvate laste või eakatega, toidukäitluskohtades või mujal põhjustada väga tõsiseid konflikte. Säärase halva eeskuju levitamine meedias nurjab paljusid keskkonnateadlikkuse parandamise püüdlusi.

Samuti levitavad varesed ja teised linnud haigusi, näiteks kopsuklamüüdiat ja salmonelloosi. Muu hulgas seetõttu tasub meditsiinitöötajatel ja teistelgi kodanikel otseseid kokkupuuteid lindudega vältida.

Metsloomade toitmisel ja sõpruse sobitamisel on kahjulikud tagajärjed nii loomadele endile kui ka inimestele. Jättes ilma mõjuva põhjuseta metsloomade ellu sekkumata, hoolid nii loomadest kui ka teistest inimestest.