Eelmisel nädalal ilmus Bioneeris artikkel, milles Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats tutvustas Rimi maailmavaadet ja põhimõtteid. Vastusena küsimusele, mida õppis Rimi kaubanduskett konfliktist loomakaitsjatega, vastas Katrin Bats, et tegemist oli Eestis veel vähetuntud rohelise väljapressimisega. Bioneer küsis põllumajandusloomade kaitsega tegeleva organisatsiooni Nähtamatud Loomad eestvedajalt Kristina Meringult, kas puurikanade õiguste eest seismine on väljapressimine.

Kristina Meringu sõnul on Nähtamatute Loomade korporatiivsed mõjustuskampaaniad mõeldud kanade heaolu parandamiseks munatööstuses.

"Nähtamatud Loomad veab Eestis kampaaniat, et lõppeks kanade puurispidamine munatööstuses. Selle jaoks peame ettevõtetega läbirääkimisi, initsieerime kohtumisi, teeme ettekandeid, suhtleme meilide vahendusel ja telefonitsi. Näeme igapäevaselt vaeva, et Eesti toidusektori ettevõtted (jaeketid, toidutootjad ja teenindav sektor) läheksid üle puurivabadele munadele hiljemalt aastaks 2025. Selleks jagame ka puurivabade munatootjate kontakte ja mõjutame turgu tarbijate teadlikkuse tõstmisega," selgitab Mering. 

Kui aga läbirääkimised mõne ettevõttega ebaõnnestuvad, on loomakaitsjad sunnitud esitama sama palve firmale avalikult ning alustama mõjutuskampaaniat. Üheks näiteks on Rimi suhtes väldanud kampaania, mis lõppes edukalt. Tänaseks on Rimi teatanud üleminekust puurivabadele munadele aastaks 2025.

"Hetkel on tänu Nähtamatute Loomade tööle 34% Eesti toidusektori jaekettidest teatanud otsusest minna üle vaid puurivabade munade müügile. Rimi on meie hinnangul hea näide ettevõttest, kes vajas väikest avalikku meeldetuletust oma tegude ja väärtuste erinevuse osas. Reaalsuses on Rimil Eesti jaekettidest üks tugevamaid vastutustundliku ettevõtluse poliise. Puurispeetavate kanade munadest loobumine on kooskõlas Rimi vastutustundliku ettevõtte kuvandiga, mistõttu meie avalikes huvides toimuv kampaania aitas Rimil langetada loomasõbralikuma otsuse. Muuhulgas on Rimi nüüdseks suurendanud puurivabade munade osakaalu sortimendis ning astunud juba aktiivseid samme selle poole, et munariiulil olevad tooted oleks kooskõlas ettevõtte suuremate väärtustega. Selle eest on meil Nähtamatutes Loomades ainult häid sõnu öelda ja toetust üles näidata," lisas Mering.

Kanade heaolukampaanias jätkavad loomakaitsjad aktiivselt suhtlust Eesti toidusektori ettevõtetega. Kahjuks tuleb tõdeda, et ilmselt on avalikke mõjustuskampaaniaid tulemas veelgi, kui läbirääkimiste tulemusena muud üle ei jää.

Loomakaitsjad usuvad, et Euroopas on puurivaba suund nii tugevalt juurdumas ja loomasõbralikud tuuled puhumas, et selle vastu ei ole mõtet võidelda. Tulevik on puurivaba.


Loe puurivabade kanade kampaania kohta!