Kuu alguses jagas Loomus pöördumist kliimaministri Kristen Michal poole lihtsa palvega, et meid kaasataks edaspidi selliste muudatuste tegemisel, mis on loomadega seotud. Hoolimata meie palvest on otsused tehtud ja seda ilma meid kaasamata.

Kliimaministeerium plaanis muuta määrust nr 32 “Jahieeskiri”, plaanis oli reguleerida koprajahti ja võimaldada Eesti hagija kasutamist metskitsejahil, mille osas Loomus esitas kliimaministrile palve kaasata ka looma- ja looduskaitsjaid. 19. juulil 2023 võeti muuhulgas vastu järgmised otsused:

Aasta ringi on keelatud koprajaht Võrtsjärvel, Emajõel, Pärnu jõel suudmest kuni Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt sillani, Narva ja Kasari jõel ilma lisajõgedeta, välja arvatud Keskkonnaameti loaga. (varasemalt see punkt puudus ja koprajaht oli keelatud)

Metskitsele võib jahti pidada 1. juunist 31. detsembrini, sealhulgas:

  • sokule varitsus- või hiilimis- või peibutusjahti 1. juunist 31. jaanuarini ning ajujahti ja jahti FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga ja FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on 52 cm, 1. oktoobrist 31. jaanuarini; (lisatud FCI 6. rühma kuuluv jahikoer)
  • kitsele või tallele varitsus- või hiilimisjahti 1. septembrist 31. jaanuarini ning ajujahti ja jahti FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoeraga ja FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on 52 cm, 1. oktoobrist 31. jaanuarini.”. (lisatud FCI 6. rühma kuuluv jahikoer)

“Tehes olulisi otsuseid on äärmiselt tähtis kaasata kõik osapooled, ent paraku näeme, et loomi puudutavates otsustes seda põhimõtet ei järgita,” kommenteeris Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller. “Kõnealuste otsuste tegemisse olid kaasatud Eesti Jahimeeste Selts ja Eesti Erametsaliit, kellel era- ja ärihuvid mängus. Loomade mahalaskmine inimeste ärihuvides ei tohi olla seaduste loomise aluseks.”

Kobraste küttimise lubamine aasta ringi pole mõistlik mitmel põhjusel. Esiteks on Eestis väga halb olukord seoses pöörase kuivendamisega (nn maaparandamisega). Koprad toovad sellesse olukorda veidi leevendust. Teiseks pole kindlasti eetiline küttida looma tema tiinuse, pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Jääb arusaamatuks kuidas selline mõte kellelgi üldse tuli.

Metskitsele jahi pidamisel lisaks FCI 3. ja 4. rühma kuuluva jahikoerale ka ja FCI 6. rühma kuuluva jahikoera kasutuse lubamise kontekstis metskitse jahis küsime, miks üldse jahikoeri lubatakse? Mis puudutab Eesti hagijat, toetame Maaeluministeeriumi küsimusi ja tähelepanekuid.


Lähemalt: