2. veebruaril tähistatakse kogu maailmas rahvusvahelist märgalade päeva. Keskkonnaamet korraldab sel puhul maakondades temaatilisi üritusi ja viib läbi õppeprogramme, et avada märgalade tähtsust meie igapäevaelus.

Märgalade päeva tähistatakse maailmas 45. korda – sellel päeval sõlmiti Iraani linnas Ramsaris esimene riikidevaheline looduskaitselepe, mille eesmärk tänases olukorras on märgalade säästlik kasutus ja kaitse. Ramsari leppega on ühinenud 169 riiki kokku 2 225 alaga. Eesti ühines leppega 1994. aastal ja rahvusvaheliselt tähtsate märgalade ehk nn Ramsari alade hulka kuulub meilt 17 märgala.

Märgalade hulka kuuluvad näiteks sood, märjad niidud, siseveekogud, rannaniidud, roostikud. Looduslikult toimivad märgalad pakuvad olulisi ökosüsteemi teenuseid, millel on suur mõju tulevikule. Seda kõike suudab tagada vaid jätkusuutlik elulaad.

Märgalade ökosüsteemi teenuse olulisus elanikkonnale väljendub ennekõike igapäevaselt kasutatava vee looduslikus puhastumises. Kuna looduslikud turbaalad seovad süsinikku, siis on märgalad ühtlasi ohustava kliimamuutuse puhverdaja rollis. Kõik märgalad on olulised elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse kandjad, mida naudime marjul, seenel või kalal käies, puhates veekogude ääres või matkates. Lisaks toidule saame märgaladelt ka näiteks turvast.

Vaid looduslikult toimivad ja isereguleeruvad ökosüsteemid tagavad nimetatud teenuseid. Kuna ligi 70% Eesti soodest on mõjutatud kuivendustest, siis viimase 10 aasta jooksul on soode taastamisega aktiivsemalt tegeletud. Märgalade tähtsust aitab rõhutada ka rabamulla valimine 2016. aasta mullaks.

„Märgalade ja nendega seotud väärtuste tundmaõppimiseks pakub Keskkonnaamet õppematerjale ja -vahendeid. Meie spetsialistid viivad läbi tasuta õppeprogramme, kus vastavalt piirkonnale kujunevad kevadest sügiseni õpikeskkonnaks sood ja rabad, jõgede ja järvede ümbrus ning rannikumeri koos rannaniiduga. Talvel aga saab rabas matkata räätsadega Alam-Pedjal, Endlas, Iisakus, Karulas, Lahemaal,“ tutvustab Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Erinevate vee- ja märgala-teemaliste õppematerjalidega saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.

Kuidas maailmas suhtutakse soode taastamisse ja märgalade kaitsesse, saab tutvuda ingliskeelse loodusharidusliku video kaudu.

" >

Keskkonnaamet tähistab rahvusvahelist märgalade päeva maakondades järgmiste üritustega:

Kuressaares toimub 2. veebruaril Keskkonnaameti kontori saalis algusega kell 17 loodusõhtu, mille esimeses osas vaadatakse Remek Meele filmi „Eesti loodus: Alam-Pedja“. Seejärel jutustab Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi mineviku ja oleviku rumalustest, konna- ja kureperspektiivist ning Eesti suurimast rikkusest. Õhtu lõpetavad aga Vilsandi rahvuspargi noored looduskaitsjad Karl Jakob Toplaan ja Martin Vesberg, kes vabal ajal liiguvad palju ringi looduses ning jäädvustavad kauneid fotosid ning kogevad põnevaid kohtumisi metsaasukatega. Neid imelisi hetki noored loodusfotograafid jagavadki. Lisaks on osalejatel võimalus tutvuda lähemalt õppevahendiga rannaniidukohver, lahendada mõistatusi ning osaleda auhinnaloosis.  Lisainfo: Maris Sepp (maris.sepp@keskkonnaamet.ee, 530 47882)

Penijõel, Matsalu rahvuspargi keskuse saalis saab vaadata 1.–29. veebruarini Ants Maripuu fotonäitust „Luht ja tegemised“. Fotonäitus avatakse 1. veebruaril kell 15. Lisainfo: Ave Huugen (ave.huugen@keskkonnaamet.ee, 504 7219).

Palmses, Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses toimub neljapäeval, 11. veebruaril algusega kell 18 märgalade päevale pühendatud loodusõhtu. Kavas on Remek Meele film „Eesti loodus: Alam-Pedja“ vaatamine, lisaks jagab oma värskeid reisimuljeid mussoonimaadest Kambodžast, Vietnamist ja Laosest Lahemaa loodusgiid Kauri Kivipõld. Lisainfo Krista Kingumets (krista.kingumets@keskkonnaamet.ee, 55624391) ja Liina Niinemägi (liina.niinemagi@keskkonnaamet.ee, 53047344)

Pärnus toimuvad nädala jooksul temaatilised õppeprogrammid ja näitused Pärnu Ühisgümnaasiumis, Mai koolis, Koidula Gümnaasiumis ja Kuninga tn põhikoolis. Lisainfo: Merike Palginõmm (merike.palginomm@keskkonnaamet.ee, 5340 4486).

Iisakus korraldatakse 2. veebruaril Muraka looduskaitsealal märgalade päevale pühendatud räätsamatk, kus osalevad Iisaku Gümnaasiumi 6. klassi õpilased. Lisainfo: Anne-Ly Feršel (anneli.fersel@keskkonnaamet.ee, 5332 8287.).