Ülemaailmne tarbimine on väga kiiresti kasvanud. Olgugi, et digitaalne ajastu on inimestele andnud ligipääsu rohkele informatsioonile ja tarbijad on hakanud suuremat tähelepanu pöörama aususele ja avatusele, on siiski täielikult läbipaistva moeni minna veel üsna pikk tee. Tänane lugu räägibki sellest, kui tähtsat rolli mängib läbipaistvus jätkusuutliku, eetilise ja keskkonnasõbraliku moetööstuse saavutamise juures.

Reaalsus on see, et moetööstus toodab igas minutis rohkem süsinikuheidet kui sõita kuus korda autoga ümber maailma. Üle poole Briti täiskasvanutest ei ole täna veel teadlikud kui keskkonnakahjulik on kiirmood (Oxfam uuring, 28.12.19).

Alates 2016. aasta detsembrist on üle 1400 kohaliku omavalitsuse 28 riigis välja kuulutanud kliimakriisi ning utsitanud riike kiirelt tegutsema inimkäitumisest tuleneva kliimamuutuse pidurdamise nimel, et saavutada kliimaneutraalsus õiglase ja loodussäästliku majanduse teel. Lühidalt tähendab see seda, et me kõik peame õppima elama keskkonda säästvamalt ja mõtlema ‘topelt’ enne iga ostu tegemist.

Usun, et salatsemisel ei ole äris kohta. Vaid aja küsimus, millal tarbijaid tahavad ōigete ostuotsuste tegemiseks teada palju rohkem kui seadustega nõutud. Lisaks soovivad ostjad, et brändid aitaks neil muuta maailma paremaks, jäädes ise lojaalseks vaid läbipaistvust pakkuvatele ettevōtetele.

Rahvusvaheline organisatsioon Fashion Revolution on juba aastaid tööd teinud moetööstuse täieliku läbipaistvuse saavutamise nimel. Plaanis on lansseerida käesoleva aasta aprillis (20–26) maailma suurim riiete vahetamise kampaania, mille eesmärk on meid kōiki julgustada rōivaid kauem kasutama ja ringluses hoidma. Minu arvates on tegu suurepärase projektiga, mis toetab jätkusuutliku tarbimiskäitumise levitamist globaalsel tasandil ja kutsub kōiki inimesi üles sellele toetust avaldama.

Foto: KiRiVOO.com
Foto: KiRiVOO.com

Läbipaistvus on esmavajalik vahend muutuse saavutamiseks, mis muudab inimesed teadlikumaks, sest ōpetab kaasa mōtlema, iseenda tarbimisharjumusi üle vaatama ja neid parendama. Uudishimu on tarkuse alus, mida hädasti vajame, et tarbijad mōistaksid ja ōiglaselt hindaksid kui palju vaeva ja resursse kulub millegi tootmiseks. Meil oleks vajalik jōuda suurema läbipaistvuseni, et seeläbi tagada jätkusuutlik tulevik inimestele ja planeedile (vähendada vaesust, tagada hea tervis ja inimeste heaolu, loodussäästlik tarbimine ja tootmine jpm.).

Peame püüdlema Säästva Arengu Eesmärkide suunas, mis puudutavad kõiki globaalseid väljakutseid, millega inimkond ja loodus silmitsi seisab — läbipaistvuse puudumine ainult raskendab nende eesmärkide täidesaatmist.

2013. aasta aprillis toimus Bangladeshis üks ajaloo jubedamaid ōnnetusi, Rana Plaza tehase varing, mille tagajärjel sai surma 1134 inimest. See suurendas ülemaailmselt tähelepanu töötajate ohutusele.

Läbipaistvuse puudumise korral kannatavad kōige rohkem arengumaades töötavad inimesed, kes elavad igapäevaselt raskustes, sest ettevōtted ei taga lihttöötajate väärikalt kohtlemist, ōiglast töötasu ning turvalise ja hügieenilise töökeskkonna tagamist.

Foto: KiriVOO.com
Foto: KiriVOO.com

Ma unistan paremast maailmast, puhtast ja eetilisest moetööstusest, mille mõju keskonnale on mitteoluline. Olles mitmeid aastaid teinud tööd jätkusuutliku arengu nimel mõistan täielikult, et otsused, mida tehakse disainiprotsessi eel, määravad kui suur saab olema toote mõju inimestele ja keskkonnale.

Arvan, et visuaalne disain on oluline, kuid mitte kõige tähtsaim osa tooteloomisel, sest on veel palju teisi asju, mida tootmismeeskond saab otseselt mõjutada, et toetada ärilist läbipaistvust, ringlusmajandust ja pikendada toodete vastupidavust.

Näiteks üks suurimaid võimalusi, kuidas moetööstuse süsinikuheidet, vee- ja prügijääke vähendada, on rõhuda disainis kestvusele. Uuringud on näidanud, et pikendades toodete keskmist eluiga 9 kuu võrra, säästaks tarbijad 5 miljonit naela riiete valmistamise, hooldamise ja äraviskamise kuludelt (Design for Longevity, Wrap).

Lisaks paremini disainimisele töötame KiRiVOO’s selle nimel, et kliendid saaksid meie jätkusuutliku rõivakollektsiooni hakata jagama/rentima ning plaanime muuta kaupade elutee täielikult jälgitavaks iga toote põhiselt.

Nii nagu brändid ja jaekauplejad teevad suuri edasiminekuid radikaalse läbipaistvuse suunas, soovin ma kõiki lugejaid kutsuda liituma moetööstuses käimasoleva revolutsiooniga ning seeläbi toetama liikumist eetilisema ja puhtama tuleviku suunas. Lõpetuseks jagan veel Extinction Rebellion’i ja supermodelli Arizona Muse’i värskelt ilmunud videosõnumit, mis kutsub inimesi ülesse tegema teadlikumaid ostuotsuseid ja loobuma kiirmoe soetamisest.

Vaata videot siit.

 

Kasutatud kirjandus

    Fashion Revolution
    Oxfam research
    Wrap research
    UN Sustainable Development Goals

Foto: KiRiVOO.com
Foto: KiRiVOO.com