Eile, 12. juunil kogunes Eesti Maaülikoolis esimesele koosolekule rohelise ülikooli algatusrühm – tudengid ja töötajad, kes on huvitatud keskkonnasõbraliku mõtteviisi edendamisest mitte ainult õppekavades, vaid ka maaülikooli igapäevases tegevuses.

Rohelise maja idee tõstatati esimest korda maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi arengukava koostamisel 2007.aastal. Tudengid ja töötajad leidsid, et instituudi ümberkolimisel Tähtverre tahetakse endale ehitada maja, mis oleks võimalikult keskkonna- ja inimsõbralik. Samu põhimõtteid soovitakse järgida ka tehnikamaja ümberehitamisel.

Hiljuti eraldas valitsus Euroopa Liidu tõukefondidest maaülikoolile taastuvate loodusressursside teaduskeskuse tarvis 64 miljonit krooni. Nüüd on vaja kokku panna idee, kuidas roheline maja välja peaks hakkama nägema.

Rohelise maja ja rohelise ülikooli idee on leidnud edasiarendamist põllumajandus- ja keskkonnainstituudi avatud ruumi aruteludel.

Nii üliõpilaste kui töötajate ühine seisukoht on, et just rohelise ülikooli idee realiseerimine oleks maaülikooli omapära rõhutav ja ülikooli ühtseks pereks liitev algatus. Seda mõtet toetab ka ülikooli juhtkond.


Allikad: www.emu.ee, tartu.postimees.ee