Maa-ametil valmis Eesti põhikaardi 2012. aasta versioon, kus kajastuvad värskemad muudatused, mis on tehtud ehitiste, teede- ja vetevõrgu, kõlvikute ning teiste kaardikihtide andmetes.

Eesti põhikaardi uuendamine toimub traditsiooniliselt iga aasta alguses. Uuenduste aluseks on Eesti topograafia andmekogusse (ETAK) aasta jooksul kantud uued ja/või täpsustatud andmed, mis on tekkinud näiteks aeropildistamiste ja laserskaneerimise käigus, kuid ka aadressiandmete ja kohanimede ning teiste ruumiandmete korrastamisel jne.

Selle aasta põhikaardi versioonis on põhirõhk teede ja ehitiste muudatustel ning koha- ja loodusnimede lisandumisel (u 4500 uut nime). Lauskaardistuse tulemusena on uuenenud andmed Tartu ümbruses ja Jõgevamaal, Lääne-Virumaa põhjarannikul ning Harjumaal. Vetevõrgu muudatused hõlmavad peamiselt vooluvete suunalisuse lisamist; suurem töö vetevõrgu objektide ruumikuju täpsustamiseks seisab sel aastal veel ees.

Eesti põhikaart on kõige detailsem (mõõtkavatäpsus 1:10 000) kogu Eesti territooriumi kattev kaart, mida aluskaardina kasutab oma töös valdav osa avalikust sektorist.

Nii põhikaardi värvilist kui ka mustvalget rasterversiooni näeb Maa-ameti kaardirakendustes ja avalikus WMS teenuses (vt geoportaal.maaamet.ee).