Maale Elama algatuse raames on valminud uus infoportaal, mis koondab kogu maalekolijale tarviliku info ühte kohta.

Uus infoportaal Maale Elama kajastab maapiirkondade infot ning on loodud selleks, et muuta maale kolimine inimeste jaoks lihtsamaks. Kinnisvarapakkumiste kõrval on välja toodud ka lähipiirkonna tööpakkumised, ettevõtlusvõimalused ja teave kogukonna kohta. Samuti on tõsisematel huvilistel võimalik täita ka ankeet „Tahan maale“, mis saadetakse huvipakkuvate kogukondadeni, kes inimest maale kolimise osas edasi nõustavad ja abistavad. Lisaks leiab kodulehelt infot piirkonna koolide, lasteaedade, perearstide, vaba aja veetmise võimaluste ja kõige muu eluks vajaliku kohta.

Maale Elama algatuse eestvedaja Ivika Nõgeli sõnul on uus infoportaal mõeldud neile, kellel on küll soov maale kolida, kuid kes ei tea veel päris täpselt kuhu ja kuidas. Tavalisest kinnisvaraportaalist leiab infot ainult kinnisvara kohta, kuid maalekolijal on enamasti veel tuhat küsimust. „Kust leida infot kooli ja lasteaia kohta, kas leian maapiirkonnas erialast tööd, millised inimesed seal elavad? Selline teave tuleb otse kogukondadelt. Maale Elama infoportaalis on nüüd kogu vajalik info ühes kohas olemas," selgitab Nõgel „Olles ise 15 aastat tagasi Tallinnast maakohta kolinud, tean kui palju kergem on tulla, kui sind abistav kogukond  eest ootab. Meie infoportaal pakubki lisaks mitmekülgsele infole ka  kogukonna tuge.“

Maale Elama algatuse eesmärgiks on muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks ja positiivsemaks ning selle kaudu soodustada linnast maale asumise trendi. Selle saavutamiseks korraldatakse iga-aastaseid messe, kus maakogukonnad saavad oma elukeskkonda ning pakutavaid võimalusi lähemalt tutvustada. 2016. aastal toimub kaks Maale Elama messi - neist esimene 23. aprillil Tartus Maaülikooli spordihoones, teine 14. mail Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus.

Portaal valmis KÜSK-i rahalisel toel sotsiaalse ettevõtluse projektina.