Keskkonnaameti korraldamisel likvideeriti Maardus reformimata riigimaalt mullu avastatud kemikaalihunnik, mille olid sinna tekitanudarvatavalt Maardu elanikud ja ettevõtted.

Maardu linnast Lao tänavalt Põhjaranna teele viiva sõidutee äärest veeti minema ja anti EcoPro AS-le kahjustamiseks 232 tonni vasksulfaadiga reostunud pinnast. Üle 12 tonni olmejäätmeid viidi Tallinna prügilasse ning 22,5 tonni rehve anti üle rehviliidule.

Keskkonnaameti jäätmete peaspetsialisti Moonika Aunpuu sõnul on tegemist väga suurte kogustega. „Uskumatu, et Maardu elanikud ja ettevõtted oma jäätmeid nõuetekohaselt käidelda ei oska või ei taha, vasksulfaadiga reostunud pinnas pole ju olmejääde,“ ütles ta.

Töid teostas Veolia Keskonnateenused AS, kellega Keskkonnaamet sõlmis vajalikud lepingud.  SA KIK tasus tööde teostajale ligi 2 miljonit krooni. Reostuse koristamist korraldas algul Keskkonnaministeerium, kes 2009.a kevadel, pärast riigihanget, andis töö üle vastloodud Keskkonnaametile.

„Saastaja maksab“ printsiibi kohaselt peab reostuse ja sellest tekkiva keskkonnakahju kinni maksma saastuse tekitaja. Enne riigi raha kulutamist tuli veenduda, et saastajat ei ole võimalik kindlaks teha ja oma tegude eest maksma panna.