Veel hiljuti looduskaitse all olnud ala, mis peaks tagama ohu korral Lasnamäe elanikele puhta joogivee, rikutakse looduskaitsjate sõnul Lahekalda kvartali kinnisvaraarendusega. Seni liigirohke jalutuspaigana tuntud klindipealsele on välja antud ehitusload, kusjuures - ilma keskkonnamõjusid piisavalt hindamata.

Kohalikud elanikud koos erakonnaga Eestimaa Rohelised on koostanud kinnisvaraarenduse vastu petitsiooni.

Klindi alune ja klindi pealne ala moodustavad ühtse ökosüsteemi. Klindi pealset täis ehitades muutub ka klindi aluse osa niiskusrežiim, mis omakorda toob kaasa klindi all paiknevast kaitsealusest Lillepi pargist paljude kaitsealuste taimede kadumise ja vee koguse vähenemise Varsaallika oja lätetel. Oja omakorda on aga tähtis nahkhiirtele, tagades neile vajaliku toidupoolise.

“Linnaloodus vajab kõikjal üle Tallinna Rohelise Pealinna eest kaitset,” ütles Eestimaa Roheliste juhatuse liige Helina Tilk. “Veel mõned aastad tagasi oli see ala looduskaitse all, siin kasvab mitmeid haruldasi taimeliike. Kogu Maarjamäe klint tuleb kiiresti uuesti looduskaitse alla võtta, see koht ei sobi kõrghoonete ehitamiseks!” 

“Kuidas üldse oli võimalik, et looduskaitse alt vabastati just arendajale kuuluv krunt?” jätkab kohalike esindaja Indrek Hein. “Kuidas on võimalik sellisesse kohta saada ehitusluba? Siia ehitamist ei luba ei Lasnamäe üldplaneering ega Tallinna kriisiplaan. Siia pidi tulema hoopis park.”

Klindipealne on kaitsealuste liikide püsielupaik ning üks liigirikkamaid alasid kogu Tallinnas. Lasnamäe üldplaneering näeb seda ala kõige potentsiaalikama pargialana Lasnamäel. Linn ise on algatanud Maarjamäe klindi pargi idee. Lisaks hakkavad majad kõrguma Kommunismiohvrite memoriaali kohal, millega kaasneb tugev sümbolite konflikt. Samamoodi hakkab loodav kvartal domineerima Maarjamäe lossi üle.

Maarjamäe klindi näol on tegemist põhjavee toitealaga. Arendus on vastuolus Tallinna kriisiplaaniga, sest tegemist on Lasnamäe joogivee reserviga. Kui Ülemiste järve vee kvaliteet peaks mingil põhjusel halvenema, jääb Lasnamäe ilma joogiveeta.

“Põhjavee kaitse on äärmiselt oluline,” selgitas Eestimaa Roheliste liige Hannes Liitmäe. “Kui me paekalda struktuuri oleme juba korra ära lõhkunud, siis seda taastada pole enam võimalik. Kui põhjavesi on rikutud, siis nii on, ning kannatavad kohalikud ja loodus nii ülal- kui allpool klinti.”

Lahekalda arendus põhineb 1998. aastal väljastatud detailplaneeringul. Nii vana detailplaneering oleks tulnud ammu tunnistada kehtetuks.

Nüüd jääbki kaasamata kohalikel üle vaid Maarjamäe lossi kohal kõrguma hakkavaid 14-kordseid elamuid vaadates ahastuses hüüda: “Peatage Lasnamäe!”

Tutvu petitsiooniga "Nõuame Lahekalda kvartali ehituse kohest lõpetamist!"