Laupäeval Tallinnas kogunenud omausuliste ühenduse Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja esinduskogu valis uueks vanemaks Madis Iganõmme, koja uus juhatus jätkab tööd looduslike pühapaikade kaitse nimel.

"Seaduses peaks olema loodusliku pühapaiga mõiste," ütles Madis Iganõmm. Esitatud ettepanekute kohaselt võiks parasjagu koostatavas muinsuskaitseseaduse eelnõus looduslikud pühapaigad eraldi mälestise liik.

Iganõmm märkis, et enne Teist maailmasõda kehtinud seaduse järgi kuulusid ka hiied muinsuskaitse alla, kuid hiite ja teiste vanade looduslike pühapaikade kaitsmise vajadust pole iseseisvuse taastamise järel seaduses otsesõnu veel kirja pandud.

Samuti tuleks Iganõmme sõnul taas riigieelarvest raha eraldada ajalooliste looduslike pühapaikade arengukavale, mille eesmärk on jätkata Eesti hiiekohtade, pühade allikate, ohvrikivide ning teiste looduslike pühapaikade kaardistamist ja seisukorra väljaselgitamist.

"Pühapaikade arengukava tuleb kiiremas korras uuesti käivitada, et järgmisel aastal saaks tööd jätkata," ütles Iganõmm.

Praegu on uurijatele arhiiviandmeid kokku 2800 ajaloolise Eesti loodusliku pühapaiga kohta, märkis esinduskogule Maavalla Koja lahkuv vanem Ahto Kaasik.

Samas võib tema sõnul seniste Muhu, Juuru, Põlva, Võnnu, Hargla, Räpina ja Kuusalu kihelkonna välitööde kogemuse põhjal oletada, et vanu looduslikke pühapaiku on võimalik praegu inventeerida kokku ligi 4000, kui arvesse võtta ka paiku, mille kohta varem pärimust kirja pandud. "Pooled neist on hävimisohus," ütles Kaasik, viidates vanema põlvkonna pärimusetundjate kadumisele ja inimeste väljarändele küladest.

Maavalla Koja kirjutajana jätkab laupäevase esinduskogu otsusel ka juhatuse uues koosseisus Andres Heinapuu, juhatuse kolmas liige ja vardja on järgmiseks kolmeks aastaks Toom Männik. Seni oli Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik, kes on koda juhtinud üheksa aastat ehk kolm ametiaega. Vardja ametist lahkus laupäeval Kaja Toikka.

"Soovime hoida ja edasi anda esivanemate pärandit, mille järgi nad on elanud ja mida nad on õigeks pidanud," ütles Iganõmm.

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda on katusühendus, millesse kuulub viis kohalikku maausuliste ja taarausuliste ühendust ehk koda.