Madridi kliimakonverentsil COP 25 algavad homsest ministrite kohtumised, kus Eestit esindab keskkonnaminister Rene Kokk.

  • Kliima
  • 9. detsember 2019
  • Foto: Eesti Keskkonnaministeeriumi Kliimaosakonna esindajad Madriidis/Keskonnaministeerium

 Madridist naasnud kliimaosakonna juhataja Getlyn Denksi sõnul on läbirääkimistel on selgelt tunda rõhuasetust kohese tegutsemise vajadusel. Üha enam soovitakse, et riigid seaksid paika nii lühi- kui pikaajalised ambitsioonikad plaanid, et oleks selge tegevuskava koos oodatavate tulemustega.

„Päris palju räägitakse ka avaliku ja erasektori koostööst kliima eesmärkide rahastamisel ning et igaühe panus loeb,“ lisas Denks.

Läbirääkimiste esimesel nädalal tehti edusamme sellistel teemadel nagu näiteks tehnoloogia areng, teadusalane koostöö ja riiklike kliimamuutustega kohanemise plaanide koostamine.

„Jätkuvaks vaidluskohaks on endiselt riikidevahelise süsiniku kvoodikaubanduse reeglid. Esimese nädala lõpuks jäi riikide vahele veel mitmeid erimeelsusi,“ märkis Madridis viibiv kliimaosakonna nõunik Kadri Sipp.

Kas lubada Pariisi kokkuleppe eesmärkide täitmisel kasutada Kyoto Protokolli kvoodiühikute ülejääki või kuidas tagada riikide kliimakavade ambitsioon, kui üks riik teisele kvoodiühikuid müüb ja tehingute maksustamise temaatika – need küsimused jäävad otsustamiseks ministritele.