Valitsus kiitis tänasel istungil heaks keskkonnaministri esitatud kalapüügieeskirja muudatuse eelnõu, mis annab kaluritele võimaluse mais ja juunis püüda rannikumeres tuulehaugi peenemasilmaliste nakkevõrkudega.

  • Veemajandus
  • 14. aprill 2014
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Tuulehaugi võib püüda 1. maist 30. juunini veest, mis on sügavam kui kolm meetrit ja võrguga, mille silmasuurus on 34-50 mm. Lisatingimuseks on, et merepõhja ja nakkevõrgu vahele peab jääma minimaalselt 1,2 meetrit. Sellega välditakse teiste, peamiselt põhjakihtides elutsevate kalaliikide, näiteks koha ja ahvena kaaspüüki.

Kehtestatav püügiperiood mai- ning juunikuus on mõistlik, kuna just sel perioodil toimub Eesti rannikumeres tuulehaugi ränne ja tuulehaugi püük mõjutab võimalikult vähe ka teiste liikide noorjärke.

Kui varem püüti Eesti vetes tuulehaugi peamiselt kastmõrdadega, siis tänapäeval räimekvoodi kiire täitumise tõttu räimepüük ja tuulehaugi püügihooaeg kokku ei lange. Kaluritele on aga otstarbekas pakkuda teisi võimalusi tuulehaugi püügiks.

Kui enamiku kalaliikide püügikoormuse suurendamine ei ole võimalik, siis tuulehaug on siin  erandiks. Seda liiki püütakse peamiselt väljaspool Läänemerd – Põhjameres ja Atlandil. Läänemerre tuleb ta vaid lühikeseks perioodiks kudema ning teda püütakse vähe.