Majaomanikud saaksid säästa energiat ja vähendada oma energiaarveid, kui lülitaksid välja kodutehnika ja –elektroonika siis, kui need pole kasutuses, raporteerib Briti rahvuslik auditibüroo (NAO) uurimus.

Raport näitab, et tüüpiline kodumajapidamine saaks säästa kuni 30% või kuni £280 aastas oma elektriarvetelt, kuid kuni 71% majapidamistest jätab reeglina kodutehnika ja –elektroonika ooteseisundisse, 63% majapidamistest unustab kodunt lahkudes kustutada mõne valgusti ja 28% majapidamistest on pidevas kütterežiimis isegi siis, kui elanikud on pikemalt ära või elamine asustamata.

Tervikuna kulutavad Briti kodumajapidamised energiale iga aasta £20 miljardit .

Ajavahemikul 1990 ja 2004 paranes energiaefektiivsus 19%, kuid NAO leidis, et paranemine peatus mingil hetkel järsult arvukate väikeelamute juurdekasvu ja kodutehnika laiema kasutamisega.  

Alates 2007 aastast, kui elamuehitus on stabiliseerunud, on tasakaalustunud ka energiatarbimise näitajad.

Briti valitsuse eesmärk on piirata terviklikku energiatarbimist 9% aastaks 2010 võrreldes  2001-2005 aasta keskmiste näitajatega ja kodumajapidamised peaksid võrreldes 2000 aastaga muutuma 20% efektiivsemaks .

NAO juht Tim Burr ütles: „Me näeme julgustavaid märke pikaajaliseks kokkuhoiuks, kuid siiski paljud meist unustavad kustutada tulesid tühjades ruumides ja reguleerida kütet. Siin on nii riigil, kui ka spetsialistidel suur töö ära teha juurutamaks nii energia säästliku majandamise võtteid, kui ka julgustamaks inimesi investeerima kaasaegsetesse hooneautomaatika lahendustesse”.

Allikas: Energiasäästu portaal
Foto: http://farm1.static.flickr.com/26/51567882_4c9922fdaa.jpg?v=0