Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) värske tegevjuht Merlin Sepp (29) on naine kui orkester. Mitmekülgse elu- ja töökogemuse tõttu tunneb ta hästi nii vabakonna, rahastajate kui ka avaliku sektori maailma. Uurime, kes on Merlin ja mida ta SEVi tegevjuhina ära teha plaanib.

Töö õpetab tegijat

Veel mõned kuud tagasi töötas Merlin Heateo Sihtasutuses Sotsiaalse innovatsiooni suunajuhina. Merlin kaasas võrgustikku ministeeriumid, rahastajad, teadlased, eksperdid ja innovaatorid. Tema korraldada oli ka sotsiaalse innovatsiooni konkurss ja teenusedisaini pilootprogramm. Kuna Heateo SA ja SEV on väga lähestikku nii oma missioonilt kui ka tegemistes, siis üsna varsti oli Merlin seotud mõlema organisatsiooniga. „Telliskivi vabaühenduste ühiskontoris on nende kahe organisatsiooni vahel läbi seina vaid kümmekond meetrit, siis tegimegi nalja, et minu töökoht on koridoris,“ naljatleb Merlin.

Enne Heateo SAga liitumist töötas Merlin pikalt Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis (KÜSK) Šveitsi Vabaühenduste Fondis. Tema ülesanneteks olid nii fondi ettevalmistus ja juhtimine kui ka igapäevane projektide nõustamine, hindamine, kontrollimine ja aruandlus. „Sain hea kogemuse kõiges, mis puudutab ühe rahastusmeetme juhtimist,“ kiidab Merlin KÜSKi.

Kodanikuaktivist läbi elu

Kodanikuühiskonna maailma sukeldus Merlin enda teadmata juba kooli ajal. Nimelt lõi ta koos Eesti Laste Organisatsiooni (ELO) aktiivsemate noortega Eesti Noorte Kultuuriprojekti, mis organisatsioonina tegutseb praegugi.

Tudengina aitas ta Tartu Laste Turvakodu vabatahtlikel luua oma ühenduse, et pakkuda lastele miskit enamat kui mängimine ja õpiabi. „Lastekaitse, sotsiaalpoliitika ja –teenused on siiani mu hingeasjad, sest töötasin turvakodus kogu oma õpingute aja. Proovisin lastekaitse ametit nii maavalitsuse kui ka KOVi tasandil. Tallinnas koordineerisin Lapse Huvikaitse Koda tema algusaastatel, kui sinna kuulus 15 laste ja perede valdkonnaga tegelevat ühingut,“ lisab Merlin.

„Mind inspireerivad päris inimeste päris lood. Kui keegi on võtnud ette ja midagi ära teinud ja kellegi elu on muutunud selle põhjal paremaks,“ selgitab Merlin oma tegutsemise tagamaid.

Paralleelselt tööga on Merlin alati õppinud. Praegu ootab ta inspiratsioonipuhangut haldusjuhtimise magistritöö kirjutamiseks. Merlinile on oluline, et ta töö annaks mingit lisandväärtust ja oleks kasulik rohkematele kui vaid talle endale.

Otsib leevendust ühiskonna valupunktidele

Merlin usub, et sotsiaalne ettevõtlus suudab läbi teenuste leevendada ühiskondlikke valupunkte. Sotsiaalne ettevõte tegutseb mingi kindla ühiskondliku eesmärgi saavutamise nimel, kasutades selleks ettevõtlusega teenitud tulu. Head sotsiaalset ettevõtet iseloomustavad ettevõtlikud, särasilmsed eestvedajad, valdkonna tundmine ja innovaatiline, mõjus toode või teenus, mida tegelikult ka vaja on.

SEVi sotsiaalse ettevõtluse arenguprogrammis on hetkel kasvamas 12 uut algatust. Näitena arengust toob Merlin esile Läänemaa Puuetega Inimeste Töötoa, kes muidu viib Haapsalu Sotsiaalmaja juures läbi käsitöö- ja muusikaringe puuetega noortele, kuid nüüd on katsetamas ka toitlustamise teenusega Haapsalus ja selle lähiümbruses. Läänemaa Puuetega Inimeste Töötuba leidis viisi, mil moel pakkuda tööd puudega noorele. Kümmekond noort tegelevad toidu valmistamisega ja ülejäänud aitavad kaasa. Kõigil oma roll. Inimesed saavad tunda end ühiskonna osana, vajalikuna.

Paljud vabaühendustest on kasvanud avalikule sektorile partneriteks avalike teenuste osutamisel. Pakutakse nii riiklike kui ka KOV tasandi teenuseid. Sotsiaalseks ettevõtteks saab avaliku teenuse pakkumist nimetada sel juhul, kui vabaühendusel on teenuse osutamiseks toimiv ärimudel ning reaalselt ka tegeletakse mõne ühiskondliku probleemi lahendamise või leevendamisega. Teenuse eest maksvaks kliendiks on sel juhul avalik sektor. Näitena avalikule sektorile partneriks olemisest toob Merlin esile MTÜ Abikäsi, kes pakub teenuseid Töötukassale ja Merimetsa Tugikeskuse, kes pakub teenuseid Tallinna linnale. Mõlemal on olemas muud ettevõtlussuunad, mis nende ühiskondliku eesmärki toetavad.

Just selliste ettevõtmiste toetamiseks loodi 2012. aastal Sotsiaalsete Ettevõtete võrgustik. „Töötasin tollal KÜSKis ja mäletan SEVi loomist väga hästi. Siis oli KÜSKi meeskond veelgi väiksem ja olime kursis kõigi projektidega,“ meenutab Merlin. Tööd, mida SEV on ära teinud, peab ta muljetavaldavaks. SEViga on liitunud 43 sotsiaalset ettevõtet. 6. augustil allkirjastasid Jaan Aps ja Hanno Pevkur Siseministeeriumis strateegilise partnerluse lepingu järgnevaks neljaks aastaks.

 Jaan Aps, Riinu Lepa ja Merlin Sepp koostööleppe allkirjastamisel

Foto: Merlin Sepp, Riinu Lepa ja Jaan Aps strateegilise partnerluse lepingu allkirjastamisel

 Jaan Aps, Riinu Lepa ja Merlin Sepp koostööleppe allkirjastamisel

Foto: Jaan Aps ja Hanno Pevkur allkirjastamas koostöölepingut

Uhke sotsiaalse ettevõtluse üle

„Osalen ka Praxise vabaühenduste juhtide arenguprogrammis, kus esimesel intervjuul oma organisatsiooni tutvustasime. Kui olin lühidalt rääkinud, mida sotsiaalse ettevõtluse, sotsiaalse innovatsiooni, avalike teenuste delegeerimise valdkondades oleme jõudnud teha ja mis veel plaanis, siis oli ikka uhke tunne küll,“ kiidab Merlin SEVi neljaliikmelist põhimeeskonda ja lisab, et peagi on oodata tiimi suurenemist.

Veel meenub Merlinile üks uhke suvine hetk, mil Sotsiaalministeeriumi juhtkonnale sotsiaalse ettevõtluse arenguprogrammi poolaasta tulemusi esitleti: „Tõime välja kõigi 12 meeskonna lood. Oleme loonud raamistiku, keskkonna, kus juhtub imelisi asju!“

 Merlin Sepp

Foto: Merlin avamas sotsiaalse ettevõtluse arenguprogrammi 4. märtsil 2015. aastal

Tervikpilt silme ees

Lisaks tegevjuhi rollile juhib Merlin SEVis ka sotsiaalse ettevõtluse arenguprogrammi ja avalike teenuste huvikaitset.

„Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku meeskond on küll väike, kuid kõik on oma ala spetsialistid. Minu eesmärk on hoida SEVi tegemisi ja meeskonda ühtse tervikuna, aga samas pidevas arengus. Meil on kasvav liikmeskond, meid ümbritseb koostööpartnerite võrgustik, mitu tegevussuunda, väljakutsed huvikaitses ning kommunikatsioonis, arenguprogrammide pidev täiustamine jne. Kõige selle juures ei tohi jääda SEV kui organisatsioon ja meeskond tähelepanuta,“ selgitab Merlin, miks on vaja, et tegevjuhil oleks organisatsioonist alati olemas tervikpilt.

 Merlin Sepp

Foto: Judaeani kõrbes Iisraelis 2014. aastal

Vabadel hetkedel jahib krokodille

„Minu lemmikhetked on Muhus, kui kogu meie pere koos on. Või kui saab õe ja venna lastega ise laps olla ja krokodille aida alt jahtida. Ja see vabaduse ning kohaolu tunne, kui ma maailma käin avastamas, olgu siis Põhja-India mägikülas teed juues või Iisraeli kõrbes jalutades,“ kirjeldab Merlin oma aega iseendaga.