Eesti Vegan Seltsi korraldab Arvamusfestivalil arutelu ja küsib poliitikutelt, kas meil on vabadust olla mittevegan.

  • Toit ja aiandus
  • 12. august 2020
  • Foto: Veganpower. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Maailm on kliimakriisis ja tööstuslik loomakasvatus toodab pea viiendiku kõigist inimtekkelistest kasvuhoonegaasidest, põhjustab veekogude eutrofeerumist ja reostumist, liigilise mitmekesisuse hävingut ja antimikroobiresistentsuse teket. Teadlased on kinnitanud, et nii loomad kui ka inimesed on eneseteadlikud ja tundevõimelised, seades nii ühtmoodi küsimärgi alla loomade väärkohtlemise, tapmise ja ärakasutamise. Meile on kättesaadavad eetilised alternatiivid ning võimalus luua tingimused, mis soodustavad paremate valikute tegemist.

Praegu nõutavad veganid vähemusena läbi raskuste endale õigusi, et saada veendumustekohast kohtlemist avalikes asutustes, töökohtadel, kaubanduses. Arutelus küsime, kas peaks ehk hoopis maailm ümber veganite muutuma? Võibolla polegi enam ratsionaalset põhjendust ega moraalset alust olla mittevegan?

Arutelu “Kas on vabadust olla mittevegan?” toimub 14. augustil kell 12.00 Võrdse kohtlemise laval.

Seda viib läbi Mari-Liis Sepper. Osalejad: Siim Tuisk (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Mihkel Kangur (Elurikkuse Erakond), Kaspar Kurve (Eestimaa Rohelised), Kristina Kallas (Eesti 200).

Arutelu on eesti keeles eesti viipekeele tõlkega.

Üritus Facebookis ja ülekanne.