Mikrolaenugrupid aitavad naisettevõtjatel viia ellu unistusi

Maapiirkondade naisettevõtjaid ühendava MTÜ ETNA Eestimaal läbiviidava Mikrokrediidi projekti raames alustas üle Eesti tegevust 10 naisettevõtjatele mõeldud mikrolaenugruppi.    

ETNA Mikrokrediidiprojekt on MTÜ ETNA Eestimaa ja Maaelu Edendamise Hoiu-Laenuühistu ühisprojekt, mida rahastab Avatud Eesti Fond Kriisiprogrammi raames 268 794 euroga.

Tegemist on poolteist aastat kestva projektiga, mis sai avalöögi 2012. aasta augustis ning mille eesmärk on ettevõtlusalase koolituse ja mikrolaenu võimaluse pakkumine maapiirkondades elavatele naistele.

Projekti esimeses etapis osalesid projektiga liitunud naisettevõtjad kuus kuud kestvas mentorlusprogrammis ning alates aprillist jätkavad naised juba laenugruppides, mis alustasid tööd Jõhvis, Tahkurannas, Paistus, Järva-Jaanis, Ridakülas, Paides, Tõrvas, Tartus, Oonurmes ja Pandiveres.

"Valdaval osal laenugruppidega liitunud naistest on olemas ettevõtluskogemus ning tegevusalad ulatuvad alates käsitööst kuni ilu- ja autoteeninduseni,“ selgitas ETNA Mikrokrediidi projektijuht Gina Kilumets, kelle sõnul annab laenugrupis osalemine naisettevõtjatele võimaluse viia väikeste summade abil ellu oma ideid.

Gina Kilumets lisas, et laenugrupid on ka omalaadsed piirkonna mõttekojad, kus sarnaste huvidega naised saavad tuge, julgustust ning võimaluse öelda kõva häälega välja oma idee ilma, et keegi hakkaks seda kohe maha matma.

"Koostegemine tekitab ka sünergia, mis võib anda mõnedele mõtetele täiesti uue mõõtme,“ lisas ta.

Projekti lõppedes ei lõpeta laenugrupid oma tegevust ning kui mõni grupp enam laenu ei vaja, saavad seda kasutada järgmised grupid.