Täna Eesti Maaülikoolis toimuval XVI Taastuvate energiaallikate uurimise ja kasutamise  konverentsil on fookuses  energiamajanduse arengukava 2030 stsenaariumid, milles Taastuvenergia Koja hinnangul on kõige enam vajalik panustada taastuvenergiale.

  • Energeetika
  • 13. november 2014
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammisti sõnul on ENMAKi eelnõu elektrimajanduse osa praegu põlevkivikeskne. "Eesti geograafiline asend ja ulatuslik ressursipotentsiaal soosib meil aga märksa enam  taastuvenergiapõhist energiatootmist. Jõuline panustamine taastuvenergia arendamisele tähendab tuhandeid regionaalseid töökohti,“ selgitas Tammist.

Eesti Taastuvenergia Koja hinnangul on ENMAKis vaja plaani B. „Meil on vaja selget eesmärki ja strateegilist suunist energiamajanduse korraldamiseks ja taastuvenergia sektor vajab kindlat eesmärki taastuvate allikate osakaaluks aastal 2030. Soojusmajanduses tuleb võtta eesmärk täielikuks kütusevahetuseks fossiilstetelt allikatelt taastuvatele,“ rõhutas Tammist, lisades, et panustades puitkütustele, oleks seeläbi võimalik luua juurde enam kui 6000 uut, püsivat töökohta.

„Eestil on tugev taastuvenergia potentsiaal, mida kasutades saavutaks Eesti märka parematel majanduslikel tingimustel tugevama energiajulgeoleku kui seda praegu tagaks ENMAKi valitud stsenaarium.,“ sõnas Tammist.