Sel aastal langes naaritsanahkade tootmine kogu maailmas järsu 25% võrra. Ühe maailma suurima karusnahkade oksjonimaja Kopenhagen Fur andmetel langes naaritsanahkade tootmine 2015. aastal toodetud 72 miljonilt selle aasta 52 miljonini. Kõige suurem langus toimus Hiinas, kus tootmine vähenes 18 miljonilt selle aasta 8 miljonini. Alates sellest, kui 2013. aastal 40 miljonilise haripunkti saavutanud “Hiina karusnahamull” lõhkema hakkas, on karusnahatööstus kogu maailmas oma tähtsust kaotamas. 

Ka Ida-Euroopa karusnahatööstus on saanud tugeva löögi. Vastavad numbrid langesid 16 miljonilt 2015. aastal selle aasta 14 miljonini. Kopenhagen Furi andmetel toimus suurim langus Hollandis. 

Karusnahatööstus on üha ebastabiilsemaks muutuv tööstusharu, mis on paljudes riikides seadusega keelatud. Eetilised ja loomade heaolu puuduvad küsimused on tõstatanud debatte karusnaha keelustamise üle paljudes ELi liikmesriikides. Karusnahkade keelud on eriti tugevalt poliitilises päevakorras Belgias, Saksamaal ja Tšehhi Vabariigis. Selle aasta veebruaris otsustas Hollandi kohus toetada Hollandi naaritsanahkade keeldu ning lõi sellega tugeva pretsedendi karusnahafarmide vastu. Holland on neljas suurim naaritsanahku tootev riik maailmas, kus 160 naaritsafarmis toodetakse umbes 6 miljonit naaritsanahka aastas.

Ka Eestis on karusloomafarmide keelustamine päevakorral. Petitsioon karusloomafarmide keelustamise poolt kogus üle 10 000 allkirja. 2014. aasta lõpus viis loomade eestkoste organisatsioon Loomus allkirjad ja vastava märgukirja riigikokku, peale mida toimus Riigikogu Maaelukomisjonis märgukirja avalik arutelu. Käesoleva aasta märtsis valmis Maaeluministeeriumi poolt tellitud sotsiaalmajanduslik analüüs karusloomafarmide võimalikust keelustamisest 10-aastase üleminekuajaga. Analüüsi avalik arutelu toimub sügisel.