Kolmapäeviti kell 13-16 jagab MTÜ Iseseisev Elu tartlastele Euroopa Liidust saabunud toiduabi. Toiduabi jagatakse juulis ja augustis igal kolmapäeval kell 13-16 aadressil Staadioni 48, kuni kaupa jätkub.

Abi saajateks on peamiselt linnavalitsuselt toetusi saavad inimesed. Nendel, kes ei ole linnalt viimastel kuudel toetusi taotlenud, kuid kes leiavad, et nad vajaksid toiduabi, palub MTÜ Iseseisev Elu eelnevalt pöörduda linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna piirkonnakeskustesse abivajaduse selgitamiseks.

Tartu Puuetega Inimeste Koda alustab uue abipartii jaotamist augustis. Abisaajateks on neil puuetega inimesed, eakate päevakeskuse kliendid ning teised raskes majanduslikus olukorras olevad piirkonna elanikud. Samuti jaotavad augustis abi Tartu Laste Turvakodu (toimetulekuraskustega lastega peredele, lasterikastele peredele) ning MTÜ Tartu Eakate Ühendus Kodukotus (raskes majanduslikus olukorras eakatele).

Puudust kannatavatele isikutele toiduainete tarnimine on Euroopa Liidu turukorraldusmeede, mille raames on vabatahtliku programmi kaudu võimalus vähekindlustatud isikutele tasuta jagada põllumajandustooteid või neist valmistatud töödeldud tooteid.