Keskkonnainspektsiooni algatusel viiakse käesoleva aasta lõpus Muuga sadama ümbruskonna elanike seas läbi küsitlus, et teada saada nende arvamusi välisõhu kvaliteedi ja lõhnahäiringute kohta.

Muuga ja selle ümbruse välisõhu kvaliteet on piirkonna eripära tõttu olnud jätkuvalt probleemiks. Teatavasti paiknevad elamupiirkonna vahetus läheduses mitmed naftasaaduste käitlemise ja transiidiga tegelevad ettevõtted, mille tegevusega võivad kaasneda ja sageli kaasnevadki ebameeldivad lõhnahäiringud.

Viimase aasta jooksul on kaebuste arv taas kasvanud. Käesoleva aasta algusest kuni septembri keskpaigani on Keskkonnainspektsioon saanud Muuga ümbrusest 164 lõhnakaebust.

Selle aasta novembris-detsembris läbiviidava küsitluse käigus uuritaksegi elanikelt nii lõhnaainete esinemise sagedust, iseloomu kui ka mõju. Kokku intervjueeritakse rohkem kui sadat Muuga ümbruse elanikku. Muuga lõhnahäiringute põhjuste selgitamine on kavandatud 2012. aasta lõpuks.

Küsitluse tulemuste põhjal saab otsustada elanikkonnale soovimatu lõhnataju esinemise üle ning planeerida koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga tegevusi ning meetmeid piirkonna saastatuse vähendamiseks.

Keskkonnainspektsioon kuulutas möödunud nädalal küsitluse läbiviija leidmiseks välja riigihanke.

Küsitluse korraldamist toetab rahaliselt Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Paralleelselt elanike küsitlemisega viiakse eelseisval talvel Muugal õhukvaliteedi hindamiseks läbi ka välisõhu mõõtmised.