Teist korda kogunenud Noorte Keskkonnanõukogu kinnitas, et on huvitatud kaasalöömisest keskkonnaalaste seaduste väljatöötamisel, keskkonnateadlikkuse levitamisel ja rahvusvahelises koostöös.

Juunis loodud Noorte Keskkonnanõukogu oli esimene töine koosolek, kus kaardistati tegevused, kuhu noored panustada saavad, noorte ootused ministeeriumilt ning edaspidised töökorralduslikud küsimused, muuhulgas uute liikmete kaasamise protseduur. Huvi Noorte Keskkonnanõukogu töös osalemiseks on olnud nii suur, et praegu mõtlevad noored statuuti, mille alusel valikuid langetada.

Noortega olid kohtumas ministeeriumi kantsler Meelis Münt ja kantsleri nõunik Mart Raamat ning nõunikud Liisa Puusepp ning Janika Laht. Nõukogu liikmed pärisid, kuidas kaasa lüüa seaduste tegemisel, samuti võimaluste kohta olla ühises infoväljas. Enda rolli nähevad noored keskkonnaprobleemide lahendamisse panustamises, samuti on soov olla kaasatud ministeeriumite vahelisesse ja rahvusvahelisse koostöösse. Ka laiem keskkonnateadlikkus ja –haridus oli arutluse all ja lisaks räägiti,  kuidas üht või teist kampaaniat läbi viia, et see päriselt mõjuks.

On rõõmustav, et Noorte Keskkonnanõukogu koosolekule eelnenud ÜRO kliima tippkohtumisel liitus Eesti Keskkonnaministeerium hea tahte algatusega Kwon Gesh, millega andis lubaduse kaasata noori kliimapoliitika kujundamisse. Eesti nimel allkirjastas hea tahte kliimaleppe Keskkonnaministeeriumi kliimapoliitika asekantsler Kristi Klaas ja algatust toetas ka president Kersti Kaljulaid.